Nyheter

EU gör 2012 till särskilt äldreår

2012 har utropats till Europaåret för aktivt åldrande. Genom att uppmuntra medlemsländerna till få sina äldre medborgare att vara aktiva så länge som möjligt hoppas EU-kommissionen kunna matcha demografins utmaningar.

Publicerad 2012-01-16

Med Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012 vill EU-kommissionen lyfta fram att äldre människor faktiskt ”ger ett värdefullt bidrag till samhället”.

Målet är att uppmuntra till ytterligare åtgärder som gör att äldre förblir än mer aktiva, och under längre tid.

Anhöriga ska med
EU-kommissionen har valt att fokusera på tre mål: att äldre ska arbeta längre, jobba mer ideellt och hålla sig friskare. Så här väljer man att formulera målen i ett pressmeddelande:

•    Aktivt åldrande i arbetslivet. För att äldre arbetstagare ska stanna kvar på arbetsmarknaden måste arbetsförhållandena förbättras och större hänsyn tas till deras hälsa och behov. Äldre arbetstagare måste också ges möjligheter att delta i livslångt lärande så att de kan utveckla sin kompetens, och skatte- och förmånssystemen måste ses över så att de ger incitament att fortsätta arbeta.
•    Deltagande i samhällslivet. Genom att förbättra förutsättningarna för äldre att bidra aktivt till samhället, t.ex. genom frivilligarbete eller vård av familjemedlemmar, kan man hindra att de blir isolerade och undvika många av de problem och risker som följer.
•    Oberoende. Med hjälp av hälsofrämjande arbete och förebyggande hälsovård kan man öka antalet friska levnadsår och förebygga beroende. Även åtgärder som skapar en mer åldersvänlig miljö (byggnader, infrastruktur, transport) kan hjälpa människor att förbli så oberoende som möjligt.

Europa på fötter
EU vill nu se att alla beslutsfattare och intressegrupper, exempelvis SPF i Sverige, ställer upp specifika mål för aktivt åldrande och att vidtar åtgärder för att nå dessa mål.

Satsningen är bred och ambitiöst organiserad. Insatser för att sprida information till allmänheten, intressegrupper, beslutsfattare och journalister kommer också att göras både i EU-länderna och på EU-nivå.

Sverige bidrar genom SPF
SPF bidrar till Europaåret med sitt arbete i det så kallade WeDo-projektet (Wellbeing and Dignity of Older People, vilket betyder Äldres välbefinnande och värdighet).

Genom att ha byggt upp en nätverk av bland annat svensk expertis inom vård- och omsorgsområdet ska man arbeta för att stoppa våld mot äldre.

Strategin för att åstadkomma det är att lyfta fram äldres rättigheter och skyldigheter när de behöver vård och omsorg. WeDo-projektet går ut på att förklara och definiera vad det innebär i praktiken, alltså ute i vården och omsorgen.

De så kallade kvalitetsramar man kommer fram till blir sedan det svenska bidraget till Europaåret.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Europabarometern

Den gigantiska opinionsundersökningen ”Europabarometern” ägnar sig åt européers syn på vad aktivt åldrande kan vara. Läs mer här.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas