Nyheter

Så blev Europaåret för äldre

Just nu pågår en konferens i Europahuset i Stockholm som avslutar EUs särskilda äldreår 2012. På eftermiddagen kommer äldreminister Maria Larsson (KD) att tala och riksdagsledamoten Barbro Westerholm sätter senare definitiv punkt med att ge sina reflektioner och slutsatser av äldreåret.

Publicerad 2012-11-29

Det Europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna går snart i mål. Men vad har man uppnått?

En hel del, anser EU-kommissionens svenska representation som under två dagar samlar goda resultat från året.

Mer behövs
Igår fanns SPFs förbundsordförande Karl Erik Olsson på plats i Europahuset för att tillsammans med representanter från olika pensionärsorganisationer ge sin syn på hur äldres intressen beaktas i Sverige oh Europa.

– Jag framhöll att det fortfarande återstår väldigt mycket när det gäller de beslutandes sätt att se på oss äldre. Om de talar om oss så är det som att vi inte riktigt finns med i samma rum. Mycket sällan talar de till oss.

Karl Erik Olsson betonade också det arbete som SPF lägger ner inom AGE, paraplyorganisationen för äldreorganisationer i Europa.

– Här tryckte jag på det stora arbete vi har lagt ner på kvalitetsfrågorna i äldrevården och omsorgen inom ramen för WeDO-projektet, där ju SPF hållit samman ett nätverk av aktörer och levererat förslag och idéer om hur man kan förbättra, säger Karl Erik Olsson.

Nöjd kommissionär
I samband med konferensen summerade László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, äldreåret så här:

”Aktivt åldrande handlar om att hjälpa äldre människor att fortsätta vara aktiva ute i arbetslivet och att lära sig från deras erfarenheter. Det handlar dessutom att de skall spela en aktiv roll i samhället och leva ett hälsosamt, oberoende och innehållsrikt liv som möjligt. Engagemanget och de många innovativa idéerna från tusentals personer som arbetar för ett bättre och mer integrerande samhälle ger mig hopp om att vi kan tackla de framtida utmaningarna för ett allt större växande antal äldre medborgare på ett framgångsrikt sätt.”

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas