Nyheter

Så ska Europas äldre få det bättre

EU-kommissionen samlar nu exempel på god vård och omsorg om äldre från medlemsländerna. I Sverige arbetar SPF med att ge den svenska bilden.

Publicerad 2011-10-28

Europa åldras och vården och omsorgen om äldre blir allt mer en fråga i fokus. Målet för EU-kommissionen är att sätta på pränt vad god kvalitet egentligen är. Dessa kvalitetsramar blir sedan frivilliga, men vägledande, för medlemsländerna.

För att samla det svenska bidraget har projektledaren Ola Nilsson vid SPFs förbundskansli byggt ett nationellt nätverk med personer från en lång rad organisationer, med lika många olika perspektiv på vad god vård och omsorg om äldre är.

I nätverket ingår exempelvis Gösta Bucht som är SPFs sakkunnige i geriatrik, liksom företrädare för Vårdförbundet, Röda korset, Socialstyrelsen och Carema.

Principer och verklighet
I går måndag träffades nätverket för en andra träff i Stockholm. Ett tjugotal medlemmar gick igenom 15 principer som bör fungera som ledstjärnor för hur man erbjuder tjänster och insatser till äldre i behov av vård och omsorg.

Exempel på sådana principer är att vården och omsorgen ska vara tillgänglig, kontinuerlig och värdig. Nätverkets uppgift blir att förklara hur principerna kan förverkligas, och med goda exempel ange hur det faktiskt många gånger redan sker.

– Vi har i Sverige en lång rad bra lagar och regler för många av principerna. Exempelvis Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som slår fast att bästa möjliga tillgängliga vård ska erbjudas, säger Ingrid Hjalmarsson, utredare vid Äldrecentrum och en av deltagarna.

– Problemet är att reglerna långt ifrån alltid följs som de ska, trots att vi också har en bra tillsyn i Sverige. Det handlar ofta om att resurserna är för små för att målen ska kunna nås.

Två års arbete
Projektet som alltså leds av SPF kallas WeDo, en förkortning av Wellbeing and Dignity of Older People, vilket betyder Äldres välbefinnande och värdighet. Det startade för ett år sedan och pågår fram till november 2012.

– På vårt nästa möte i januari ska nätverket diskutera en nationell strategi för äldres välbefinnande och värdighet och för hur europeiska kvalitetsramar kan införas i Sverige, berättar Ola Nilsson, till vardags folkhälsoansvarig på SPFs kansli.

Mycket att ge – och ta
Gösta Bucht tror att Sverige har mycket att erbjuda till många länder i ett åldrande Europa.

– Men det finns också en lång rad goda exempel ute i Europa som vi kan ta intryck av i vår svenska vård och omsorg om äldre. Därför tror jag att WeDo-projektet kan visa sig vara mycket värdefullt.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Andra steget för äldres välbefinnande

WeDo-projektet är det andra i EU-regi som SPF är med och driver. Mellanhand mellan EU-kommissionen och deltagarländerna är AGE, det europeiska nätverket av omkring 165 organisationer av och för personer i åldern 50+ som syftar till att ge röst åt de 150 miljoner pensionärer som finns i EU.

Nyligen avslutades det första projektet, det så kallade EUSTaCEA-projektet. Det betyder ”En europeisk strategi för att motverka våld och övergrepp mot äldre”.

EUSTaCEA-arbetet pågick från december 2008 till december 2010 och samlade elva partners från tio länder. Projektet ledde till en europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg.

Kampanjen för att implementera deklarationen inom EU började den 15 juni på den internationella dagen mot våld och övergrepp mot äldre. I Sverige uppmärksammade SPF dagen genom att överlämna den svenska översättningen av deklarationen till äldreminister Maria Larsson.

– EU-kommissionen står bakom båda projekten. Grunduppdraget är att motverka våld mot äldre. Strategin för att nå målet i första projektet är att lyfta fram äldres rättigheter, säger Ola Nilsson.
– Strategin nu i WeDo-projektet är att lyfta medvetenheten om vilken avgörande betydelse det har att vård och omsorg om äldre håller en hög kvalitet.

Detta är EU-kommissionen

Europeiska kommissionen är den verkställande makten inom Europeiska unionen (EU). En roll är också att föreslå nya lagar.
Kommissionens roll kan på många sätt liknas vid en stats regering. Kommissionen består av en kommissionär från varje medlemsstat och därtill en administrativ avdelning med omkring 23 000 europeiska tjänstemän fördelade på olika ”departement”, kallade generaldirektorat.
När man talar om EU-kommissionen menar man ofta både den administrativa avdelningen i sin helhet men också till de kommissionärer som leder den.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas