Nyheter

EU slår på trumman om framtida pensioner

Nu tar EU-kommissionen krafttag för att få Europas folk att inse att pensionen blir låg – om ingenting görs. Med 20 olika initiativ ska man försöka få EUs medlemsstater att reformera sina pensionssystem.

Publicerad 2012-02-18

EU har inga befogenheter att lagstifta om utformningen av pensionssystemen i medlemsstaterna. Men man kan försöka påverka dem. Och det gör man med besked i en så kallad vitbok.

I korthet vill man se åtgärder som leder till följande:
* människor som kan och vill arbeta längre måste kunna göra det
* människor som kan och vill måste spara mer till sin pension

Livslängd och arbetsliv
Eftersom medellivslängden i EU förväntas stiga vill EU-kommissionen att den genomsnittliga europeiska pensionsåldern höjs.
Viktigt är också att skydda människors pensioner när de byter jobb och måste byta till andra tjänstepensionssystem.
Kommissionen vill dessutom se initiativ som syftar till att minska pensionsgapet mellan män och kvinnor.

Färre arbetsföra 2013
Bakgrunden till utspelet är att befolkningen i arbetsför ålder i EU kommer att börja krympa nästa år.

– Den åldrande befolkningen får konsekvenser redan i dag, i och med att fyrtiotalisterna går i pension och färre ungdomar kommer ut på arbetsmarknaden. Men det är inte för sent att ta itu med problemen. Det är viktigt att höja pensionsåldern, sade László Andor, ledamot av kommissionen med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, när han presenterade vitboken för pressen i Bryssel i torsdags.

Låt människor arbeta
Vitboken läggs fram under Europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012. ”Att låta människor arbeta längre är en viktig del av Europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012.” som EU-kommissionen formulerar det i ett pressmeddelande.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Vitbok och grönbok

En vitbok är ett dokument som innehåller mer eller mindre skarpa förslag till åtgärder inom ett område.
En grönbok presenterar idéer som förs fram till offentlig diskussion.

Man kan jämföra en grönbok med en offentlig utredning och en vitbok med en svensk regeringsproposition.

Vitböcker behandlas av ministerrådet innan kommissionen börjar sitt lagstiftningsarbete. I vissa fall blir resultatet av en vitbok ett handlingsprogram för EU.
4-1 blir 2-1
År 2008 gick det fyra människor i arbetsför ålder (15–64 år) på varje EU-medborgare i åldrarna 65 och över. Det förhållandet kommer 2060 att ha minskat till två på en.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas