Var tredje europé: Höj pensionsåldern
Foto: Colourbox
Nyheter | Eurobarometern

Var tredje europé: Höj pensionsåldern

Bara en av tre i Europa håller med om att den normala pensionsåldern måste höjas senast 2030, trots att detta uttryckligen är målet för politiken i många EU-länder i dag. Det framgår av en stor enkätundersökning som EU-kommissionen låtit göra.

Publicerad 2012-01-16

61 procent stöder dock tanken om att man bör tillåtas att fortsätta jobba även efter det att man nått den normala pensionsåldern.

Den normala pensionsåldern är i de flesta fall 65 år, men år 2009 var den genomsnittliga åldern för utträde från arbetsmarknaden cirka 61,5 år. Drygt fyra av tio (42 procent) EU-invånare tror att de kommer att klara av att sköta sitt nuvarande jobb efter det att de fyllt 65, medan 17 procent väntar sig att de inte kommer att kunna fortsätta i sitt nuvarande jobb tills de fyller 60.

En tredjedel säger att de vill fortsätta jobba efter att de nått pensionsåldern, och tanken på att kombinera ett deltidsjobb med deltidspension är mer lockande än heltidspension för nästan två tredjedelar av befolkningen.

En jättesifo
Undersökningen, den så kallade Eurobarometerundersökningen, har tagit pulsen på vad européer tycker på fem områden: om ålder och äldre, äldre i arbetslivet, pensioner och pensionering, frivilligarbete och stöd till äldre samt en åldersvänlig miljö.

Sammanlagt har nästan 27 000 intervjuer gjorts i EUs 27 länder. I Sverige har Sifo gjort 1 035 intervjuer. Bland annat har SPFs Ola Nilsson, sakkunnig i folkhälsofrågor, frågats ut.

Start på Europaåret
Resultaten av Europabarometern publiceras nu av EU-kommissionen som en inledning på Europaåret 2012.

– Min förhoppning är att Europaåret ska sporra såväl gemene man som intressegrupper och beslutsfattare till att satsa på att främja aktivt åldrande och hitta positiva lösningar på utmaningarna, säger EU-kommissionären Lázló Andor som ansvarar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering i ett pressmeddelande.

Olika attityder
Andra resultat visar att definitionen av ”ung” och ”gammal” varierar avsevärt från land till land. I Sverige, Portugal och Malta anses folk under 37 år vara unga, medan man i Cypern och Grekland betraktas som ung ända tills man fyller 50 år.

Ungefär en fjärdedel av EU:s befolkning uppger att de arbetar ideellt.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Vill arbeta mer

43 procent av svenskarna svarar ja på frågan ”Skulle du vilja fortsätta att arbeta efter den ålder då du har rätt till pension?”. Snittet för EUs 27 medlemsländer är 33 procent.

På frågan ”Om du tänker på ditt nuvarande jobb, fram till vilken ålder tror du att du kommer att kunna utföra det arbete du utför i dag?” svarar svenskarna 64,4 år – genomsnittseuropén svarar 61,7 år.

Fler resultat ur Europabarometern hittar du här.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas