”Gamla i fattiga länder mest utsatta”
Nyheter
Daniel Asplund

”Gamla i fattiga länder mest utsatta”

Publicerad 2011-09-30

– Att världens befolkning åldras snabbt. 2050 beräknas minst 20 procent vara 60 år eller mer. Det innebär drastiska förändringar inte minst i de fattigaste länderna med nya krav på arbetsmarknads- och socialpolitiken i alla länder. Sverige har viktiga erfarenheter på detta område och borde ägna äldrefrågor mycket mera uppmärksamhet i sin politik för global utveckling och internationellt utvecklingssamarbete.

Vilka är de mest utsatta äldre i världen – och varför?
– De gamla i de fattigaste länderna. Det är där de demografiska förändringarna blir störst. Det är också där det saknas sociala trygghetssystem som pensioner. Där ökar också försörjningsbördorna kraftigt och de traditionella mönstren och systemen för att ta hand om barn och gamla är under snabb förändring.

Går det verkligen att ha en global äldrepolitik?
– Ja, det finns redan ett ramverk för en global äldrepolitik.  2002 antog FN en internationell handlingsplan – Madrid International Plan of Action on Ageing – MIPAA  – med uppföljning vart 5:e år. Den behöver för det första ges mycket större uppmärksamhet av alla länder och kompletteras av en internationell konvention om äldres rättigheter på samma vis som den internationella barnkonventionen.

Hur ser du framtiden för dagens äldre?
– Det finns ju mängder med goda och starkt uppmuntrande exempel och förebilder – både i den rikare världen och i utvecklingsländerna – när det gäller äldres fortsatta aktiva deltagande och bidrag till utveckling och försörjning och socialt välbefinnande. Respekt och rättigheter är avgörande dimensioner. Inte minst Sverige har bland annat genom starka pensionärsorganisationer unika erfarenheter och kunskaper om välfärdspolitik och trygghetssystem som kan komma andra länder till nytta.

Vad är egentligen Pensionärer utan Gränser?
Arbetsgruppen för Pensionärer Utan Gränser består av några personer engagerade och verksamma i internationellt utvecklingssamarbete. Vi vill främja svenskt engagemang i äldrefrågor globalt och i internationellt utvecklingssamarbete.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Det här är internationella äldredagen

FNs generalförsamling proklamerade 1990 den 1 oktober som den årligen återkommande ’internationella dagen för äldre personer’ och året därpå antogs ’FNs principer för äldre personer’. År 2002 antogs en handlingsplan, Madrid International Plan of Action on Ageing om de möjligheter och utmaningar som följer med en åldrande befolkning globalt.
Läs mer på FNs och HelpAge Internationals hemsidor, www.social.un.org/index/Ageing/InternationalDayofOlderPersons/2011.aspx http://www.helpage.org

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas