”80-årsgränsen typiskt exempel på ålderism”
Foto: Colourbox
Nyheter | Diskriminering

”80-årsgränsen typiskt exempel på ålderism”

Undersökningar som inte frågar 80-plussare är bara ännu ett exempel på en åldersgräns som utesluter äldre i samhället.

Jan Arleij
Publicerad 2020-09-07

Det säger Tove Harnett, docent i socialt arbete med inriktning på äldre vid Socialhögskolan i Lund.

Hon är också medlem i forskarnätverket ”Äldreomsorgens vardag och villkor”, som leds av professor Håkan Jönson vid Lunds universitet.

Håkan Jönsson är redaktör för en antologi om ålderism, ett arbete som nu är i slutskedet.

lss, forskare, jämställdhet, åldersdiskriminering, diskriminering, lund
Tove Harnett och Håkan Jönsson.

Tove Harnett bidrar med ett kapitel som handlar just om åldersgränser, exempelvis 56-årsgränsen för CSN-lån, 68-årsgränsen för rätten att ha sin anställning garanterad och 74-årsgränsen för att kallas till mammografi.

– Men vi tittar också på 70-årsgransen för rekommendationerna under coronapandemin.

– I ljuset av detta ser jag 80-årsgränsen i opinionsundersökningar som en av många åldersgränser som tillämpas relativt okritiskt och som utesluter äldre.

Utbrett problem

Att myndigheter och opinionsföretag använder åldersgränser i olika undersökningar är känt bland äldreforskare, säger Tove Harnett.

– I de fall Senioren har granskat är det ju särskilt anmärkningsvärt, eftersom man utesluter den grupp som har drabbats mest av det man faktiskt vill undersöka.

Kan behövas

Ibland behövs åldersgränser, menar Tove Harnett.

– De flesta anser att det ska finnas någon slags åldersgräns för att kunna ta körkort eller för att gå i pension. Men vid undersökningar är situationen annorlunda. Opinionsföretag kan mycket väl inkludera personer över 80 år, vilket gör det än mer anmärkningsvärt att man inte har gjort det i det här fallet.

– Om det är så att personer över 80 år inte svarar på web-formulär så kan man skicka ut pappersenkäter.

Upphör vid 65…

Tove Harnett konstaterar att problemet är utbrett. Ett ovanligt allvarligt exempel är den statliga undersökningen ”Slagen Dam”, som handlar om mäns våld mot kvinnor i Sverige. Enkäten skickades ut till 10 000 kvinnor, men bara till kvinnor yngre än 65 år.

– Här är det tänkbart att äldre utesluts antingen på grund av att man inte ser äldre som kapabla att besvara frågeformulär eller att man tänker sig att frågan om våld inte existerar bland äldre kvinnor, att våldet upphör när man fyller 65, säger Tove Harnett.

– Äldre ses endast som äldre och inte som personer som utsätts för våld i nära relationer.

Jan Arleij
Publicerad 2020-09-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas