”Därför frågar vi inte 80-plussarna”
Nyheter

”Därför frågar vi inte 80-plussarna”

Gör man online-undersökningar blir det missvisande att ta med 80-plussarna. Men det finns andra metoder för att få med de äldsta.

Jan Arleij
Publicerad 2020-09-04

Det säger Novuschefen Torbjörn Sjöström till Senioren.

Kritik riktas i dagarna mot Folkhälsomyndigheten och MSB för att de inte tillfrågar också de äldsta när de mäter hur pandemin slår mot svenska folket.

Folkhälsomyndigheten anlitar undersökningsföretaget Novus, medan MSB tar hjälp av Kantar Sifo.

– Det handlar inte om att vi inte kan undersöka över 79 år, utan det handlar om insamlingsmetod som i sin tur är en avvägning mellan kostnad och vad man som kund vill få ut av undersökningen, säger Torbjörn Sjöström.

Folkhälsomyndigheten var medveten

– I detta fall beställde Folkhälsomyndigheten en undersökning som skulle ge en bild av svenska folket i stort. Man var medveten om att den övre åldersgränsen av tekniska och kostnadsmässiga skäl var 79 år.

Varför går gränsen vid just 79 år?

– Våra studier visar att det finns en åsiktsmässig representativitet bland de som är på nätet upp till 79 år. Svaren vi får in är representativa för svenska folket i stort i åldern upp till 79 år.

Vad händer efter 80, menar du?

– Onlineundersökningar i högre åldersgrupper riskerar att ge en snedvridning eftersom vissa grupper över 80 inte alls finns på nätet.

Skillnad i utbildning och inkomst

Det finns en systematisk skillnad mellan de som är på nätet och de som inte är det när man kommer över 79 år, menar Torbjörn Sjöström. Främst gäller det skillnad i utbildning och inkomst.

– Under 80 år är det slumpen som avgör om man är på nätet eller inte. Alla utbildningar, inkomster och åsikter finns på nätet i åldrarna under 80.

Hur tar man då reda på vad människor över 80 år tycker och tänker?

– Vill man undersöka de över 80 och vara säker på en åsiktsmässig representativitet är det andra undersökningsmetoder vi använder. Framförallt telefon, men även brev.

Varför har det inte gjorts denna gång?

– Det gör vi när det behövs och efterfrågas.

Den ofrånkomliga frågan blir om 80-plussarnas svar bedöms som ointressanta eller för dyra att ta fram?

– När det gäller Folkhälsomyndighetens undersökning måste jag hänvisa till myndigheten och dess kommunikationsavdelning. Det är de som kan svara på syftet man har med undersökningen man beställt av oss.

Jan Arleij
Publicerad 2020-09-04
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas