MSB: ”Vi tar åt oss av kritiken”
Foto: Colourbox
Nyheter | Diskriminering

MSB: ”Vi tar åt oss av kritiken”

"Jag har förståelse för kritiken" Det säger MSB-chefen Teresa Palmquist som öppnar för att fråga också 80-plussarna i fortsättningen.

Jan Arleij
Publicerad 2020-09-04

SPF seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson skrädde inte orden efter att ha läst Seniorens rapportering om att den hårdast drabbade gruppen, 80-plussarna inte tillfrågas när undersökningsföretag som Novus och Kantar Sifo – helt eller delvis på myndigheternas uppdrag – beskriver befolkningens tankar och känslor under trycket av pandemin.

Undersökningsföretagen säger till Senioren att man kan göra också sådana undersökningar som omfattar även 80-plussare, men att det kräver att man ställer frågorna via post och telefon för att få representativa svar. Men några sådana beställningar har inte kommit från Folkhälsomyndigheten eller MSB.

Befogad kritik

Teresa Palmquist som är enhetschef på MSBs kommunikationsenhet håller med om att det är en brist.

– Jag har förståelse för det resonemanget. Det här kunde vi göra, jag håller med om det. SPF Seniorerna har absolut rätt i den kritiken att vi hade kunnat titta mer på det.

Kommer ni att ändra det här i fortsättningen?

– Ja, vi ska absolut se över om vi faktiskt kan göra det. Det är en väldigt relevant synpunkt, säger Teresa Palmquist.

Följsamma

– Sen har vi gjort egna undersökningar, men de stannar också vid ungefär 80. Det vore intressant med undersökningar av 80-plussarna för att se om det förändrar resultatet, om det finns skillnader.

Teresa Palmquist.

MSBs bild är att såväl 70-plus som 80-plus följer MSBs information noga, de följer lyhört myndigheternas rekommendationer.

– Jag känner att vi når dem väl i vår kommunikation. Vi har jobbat aktivt med att nå alla, bland annat genom att annonsera i media.

Värdefull

Teresa Palmquist säger att man har flera samarbeten med bland annat pensionärsorganisationerna för att fånga upp hur man tänker och känner i de äldsta grupperna.

– Vi vill ha inspel via samarbetsgrupperna för att få fram vad man vill, och vad man tycker att vi eventuellt missar. Därför är det värdefullt att du ställer de här frågorna till oss. Som sagt, vi tar till oss av kritiken.

Folkhälsomyndigheten: Vi kanske ändrar oss

Folkhälsomyndighetens kommunikationschef Elisabeth Wall Bennet skriver i ett mejl till Senioren att man ofta har de äldsta i åtanke.

– Personer över 70 år är tveklöst de som drabbats hårdast av restriktionerna.

Men kan ni överväga att framöver utvidga era uppdrag till Novus eller motsvarande undersökningsföretag så att de görs också med post och telefon för att få representativa urval också i hela gruppen 80+?

– Vi har nu avslutat våra Novusundersökningar i den formen som de varit och håller just nu på och resonerar om hur vi ska gå vidare.

Elisabeth Wall Bennet.

– Aspekten hur vi når den grupp du nämner finns absolut med i våra överväganden.

Folkhälsomyndigheten har gjort flera undersökningar av de äldre, men inte av de äldsta. Elisabeth Wall Bennet pekar på att man i maj 2020 genomförde en enkät som skickades till personer i åldrarna 16–84 år.

– I enkäten fanns möjlighet att med egna ord kommentera svaren, något som många gjorde. Dessa svar håller just nu på att analyseras och sammanställas.

– Detta görs bland annat inom ramen för ett egeninitierat uppdrag som handlar om att undersöka konsekvenserna av covid-19 för personer 70 år och äldre.

Myndigheten har också ett pågående arbete med att ta fram information som stöd till personer som är + 70.

– I arbetet har vi en dialog med olika pensionärsorganisationer och andra organisationer med äldre som målgrupp. Detta för att få stöd i hur informationen ska utformas och kommuniceras på ett bra sätt.

– Vi kommer självklart att fortsätta att följa äldre personers hälsa som en del i vårt arbete kring covid-19 när vi följer covid-19-pandemins konsekvenser för folkhälsan.

Men de allra äldsta, de som är 85 år och äldre, finns inte med här heller.

– Vi kommer snart att börja analysera svaren från nationella Folkhälsoenkäten som samlades in under pandemin och där kommer vi även att titta närmare på åldersgruppen 70–84 år.

Återstår alltså att se om Folkhälsomyndigheten kommer fram till att ta med alla äldre i sina undersökningar.

 

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-09-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas