Nyheter

Äldreriksdagen: ”Nu utmanas den svenska modellen”

Så länge politikerna hukar får experterna dominera. Det illustrerades på Äldreriksdagen när den heta potatisen om välfärdens framtida finansiering kastades upp i luften.

Publicerad 2012-04-21

Fyra experter fanns på scenen för att plocka ned den på var sitt sätt:

* Stefan Ackerby, biträdande chefsekonom på SKL
* Anders Ekholm, analyschef på Socialdepartementet
* Bo Könberg, landshövding Södermanland, särskild utredare Vårdavgiftsutredningen
* Anne-Marie Lindgren, Arbetarrörelsens tankesmedja

”Tre saker räcker”
Mest optimistisk var Bo Könberg som driver tesen att tre saker räcker för att klara framtidens behov:

– Om vi arbetar två tredjedelar av vår ökade medellivslängd, om ungdomar kommer ut något tidigare på arbetsmarknaden och om kvinnor fortsätter att föda barn i den takt man gör idag, så klarar det sig, sa Könberg.

Effektivisera först
Anders Ekholm satte stor tilltro till effektiviseringens möjligheter.

– Det räcker med 0,6 procents produktivitetsökning för att det ska gå galant. Men visst, det är betydligt svårare att genomföra det än att höja skatten, sa Ekholm.

Ändra skattesystemet
Anne-Marie Lindgren, från Arbetarrörelsens tankesmedja, efterlyste förändringar i ett ”läckande” skattesystem för att få resurserna att räcka. Bland annat borde staten och inte kommunerna stå för resursfördelningen.

– Man kan öka intäkter genom att fundera lite på saker som de generösa räntesubventionerna för bolån som bibehålls trots att fastighetsskatten avvecklades, sa Lindgren, som också pekade på att kvinnor i allt högre grad arbetar färre timmar för att i stället vara anhörigvårdare.

Fyra utmaningar
Stefan Ackerby menade att den stora utmaningen inte ligger i hur resurserna ska tas fram. Utmaningen är riktad mot den svenska modellen.
Modellen karaktäriseras av fyra egenskaper, menade Ackerby:

• Den är soldiariskt finansierad
• Den ska ges på lika villkor för alla
• Endast den bästa vården och omsorgen är gott nog
• Det politiska systemet bestämmer hur det ska se ut

Stefan Ackerby beskrev hur utmaningen mot systemet ser ut, punkt efter punkt:

– Det finns alternativ. Försäkringar och avgifter kompletterar eller utmanar den första punkten.
– Den andra punkten utmanas av att vi kommer att få se fler selektiva steg och nivåer där man får betala själv om man vill ha lite mer.
– Det kanske kommer att finnas en basnivå som det offentliga ska klara, men inte mer.
– På den sista punkten, fortsatte Stefan Ackerby, ser vi en förändring av oss från medborgare till kunder i relation till vården och omsorgen.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas