Nyheter | Vård

Tung drabbning på Äldreriksdagen

SPF finns på plats när årets Äldreriksdag startar om någon timme. Bland annat kommer förbundsordförande Karl Erik Olsson att möta SKL-toppen Staffan Werme i en stor debatt om äldres inflytande i vården och omsorgen.

Publicerad 2012-04-19

Äldreriksdagen är en årlig och viktig mötesplats för beslutsfattare med ansvar för vården och omsorgen om äldre. Arrangör är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Årets Äldreriksdag är den femte i ordningen och äger rum i dag och i morgon fredag på Stockholm Waterfront Congress Centre, vid Centralstationen. 700 deltagare från hela landet väntas till jättemötet.

Temat för konferensen är hur man ska kunna åstadkomma ett bättre liv för sjuka äldre. Bakgrunden är den överenskommelse som SKL och regeringen har tecknat i syfte att stat, landsting och kommuner genom bättre samarbete ska höja ambitionsnivån och se till att de mest sjuka äldre ska få en mer sammanhållen vård och omsorg.

– För att nå dit måste arbetssätt, strukturer och samverkan utvecklas, skriver SKL i sin inbjudan till förtroendevalda kommun- och landstingspolitiker och professionen.

Namnkunniga talare
För en av startpunkterna för konferensen står historikern och samhällsdebattören Gunnar Wetterberg för. Med boken ”Kurvans kraft – En bok om befolkningsfrågan” ska Wetterberg, som också är Sacos samhällspolitiska chef, sätta in vården och omsorgen om äldre i ett historiskt och samhällspolitiskt sammanhang.

Efter Wetterberg kommer SKL:s ordförande Anders Knape (M) att ge sin syn på möjligheter och krav när kommuner och landsting ska förändra vården och omsorgen av de mest sjuka äldre. Återstår att se om han berör vårens stora ”miljardfråga” – den om Socialstyrelsens nya föreskrifter för hur demensvården måste bedrivas i fortsättningen.

Senare under dagen ger också äldreminister Maria Larsson (KD) sin syn på äldreomsorgens nya läge.

Tungt möte
Tre debatter står också på programmet redan under första dagen. Välfärdens finansiering, äldres läkemedelsbehandling (där SPFs expert Lars Nilsson deltar) och frågan om äldres möjligheter till inflytande. Läs mer i faktaspalten här intill.

I debatten om inflytande kommer panelen bland annat bestå av SPFs förbundsordförande Karl Erik Olsson och Staffan Werme, kommunalråd i Örebro, och ordförande i SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg.

På twitter
Du kan följa Veteranens rapportering från Äldreriksdagen på twitter. @veteranentwit #aldre2012

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

SPF i debatten

1. Den stora utmaningen. Om välfärdens framtida finansiering

SKL är oroat över gapet mellan framtidens behov och offentliga resurser. Vi blir äldre och kraven på bättre kvalitet ökar.

Stefan Ackerby, biträdande chefsekonom på SKL

Anders Ekholm, analyschef på Socialdepartementet

Bo Könberg, landshövding Södermanland, särskild utredare Vårdavgiftsutredningen

Anne-Marie Lindgren, Arbetarrörelsens tankesmedja

2. Om äldres läkemedelsbehandling – också här finns SPF med i panelen

Vilken omvårdnad som erbjuds de äldre i kommunal vård och omsorg kan påverka behovet av läkemedel, till exempel när det gäller att lindra oro, sömnbesvär och magproblem. Om det är alla överens.

Men hur ska personalen som jobbar nära den äldre hinna och kunna agera när man upptäcker förändringar i hälsotillstånd eller misstänker biverkningar. Och vad kan välinformerade äldre och anhöriga bidra med för att läkemedelsbehandling ska göra nytta i stället för att skada.

Lars Nilsson, projektet Koll på läkemedel, SPF

Eva Granvik, BPSD-registret Skåne

Anders Engelholm och Johannes Dock, projektet Sömn för liv och hälsa, Västernorrland

Nina Viberg, apotekare och läkemedelsexpert på SKL

3 ”Från passivitet till medskapande. Om brukarmedverkan” – så har SKL satt rubriken för en debatt om hur svårt vård- och omsorgsverksamheter riktade mot äldre har när det gäller att få till stånd en medverkan från patienter och omsorgstagare. Socialpsykiatrin har lyckats bättre, konstaterar SKL och vill veta vad som finns att lära. ”Vad kan man göra och vilka förväntningar och farhågor finns hos brukarorganisationer och politiker?” undrar SKL.

Här möts ett tungt garde av debattörer och företrädare:

Karl-Erik Olsson, ordförande SPF

Curt Persson, ordförande PRO

Staffan Werme (FP), kommunalråd i Örebro, ordförande i SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg

Ingrid Lennerwald (S), regionråd i Skåne, vice ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation

Stina-Clara Hjulström, ordförande Demensförbundet

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas