Nyheter | Vård

Avgörande nära om bemanningskrav

Det blev inget beslut om bemanningen inom äldrevården på socialutskottets möte i tisdags. Däremot kan det komma i nästa vecka och då omfatta inte bara demenssjuka utan alla äldre i särskilt boende.

Publicerad 2012-02-19

De tre rödgröna partierna är överens om att det behövs kommunala riktlinjer om bemanning för att komma åt missförhållandena i vården och har tagit ett sådant initiativ i utskottet. Sverigedemokraterna stödjer initiativet och avsikten var att först utskottet skulle fatta beslut och sedan riksdagen på onsdag (22 februari).

Men de borgerliga ville göra ett nytt försök att ena samtliga partier om en gemensam linje, vilket ser ut att lyckas. För att hinna förhandla klart har beslutet skjutits upp en dryg vecka. Socialutskottet sammanträder nu på torsdag den 23 februari.

Uppgörelse på gång
Efter mötet trodde både utskottets ordförande Kenneth Johansson (C) och vice ordförande Lena Hallengren (S) att samtliga partier ska kunna komma överens om någon form av bemanningskrav på äldreboenden.

Nivån kommer då troligen att anges utifrån en bedömning av varje individs behov. På vilket sätt en sådan policy skulle bli strängare än dagens inriktning återstår för politikerna i utskottet att redovisa när man har kommit överens.

Socialstyrelsen arbetar för fullt med att ta fram föreskrifter för demenssjuka.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Viktigt utskott

I varje utskott sitter det 17 ledamöter. Utskotten är som en ”miniriksdag”, vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar riksdagens utseende.

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder besluten.

När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas