Nyheter

Nya krav på bemanning i äldrevården

Partierna i riksdagen ser ut att komma överens i frågan om bemanning i äldrevården. I alla fall om principerna: Socialtjänstlagen ska följas men utan att öka kostnaderna.

Publicerad 2012-02-24

Socialutskottet bestämde på torsdagen att Socialstyrelsen ska arbeta fram riktlinjer för bemanningen inom äldreomsorgen.
Beslutet gäller för såväl demenssjuka som för andra grupper inom särskilt boende.

Så här formulerar det eniga socialutskottet sitt beslut i ett pressmeddelande:

– Socialstyrelsen ska få i uppdrag att utreda och, om man anser det lämpligt, utfärda föreskrifter om bemanning på särskilda boenden inom äldreomsorgen för även andra grupper än demenssjuka.

Inga extra resurser
Utskottet konstaterar att det finns brister i bemanningen i särskilda boenden, alltså även för andra grupper än demenssjuka.

– Utskottet gör den preliminära bedömningen att detta delvis har att göra med att det saknas en koppling mellan den enskildes individuella faktiska behov och det särskilda boendets bemanning. Det kan också handla om brister i kommunernas förmåga eller vilja att ställa krav vid upphandling eller då kommuner driver boenden i egen regi.

Föreskrifterna bör utgå från den enskildes behov, konstaterar socialutskottet.

Men man vill inte förorda att kommunerna ges mer resurser än idag:

– De ska inte innebära något större nytt åtagande för kommunerna utan säkerställa att kommunerna gör det socialtjänstlagen kräver.

Debatt på torsdag
Nu återstår för riksdagen att fatta beslut. Det väntas ske den 14 mars.

Innan dess ska en riksdagsdebatt hållas. Den äger rum på torsdag i nästa vecka, den 1 mars, och kommer att sändas via riksdagens webb-TV.

Om riksdagen klubbar utskottets förslag måste regeringen återkomma till riksdagen om hur det hela ska gå till senast i november 2012.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

BAKGRUND

Det var i december 2010 som riksdagen i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att komplettera sina nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom med riktlinjer för bemanning.

Socialstyrelsen har i ett yttrande till utskottet sagt att det ofta finns brister i bemanningen i särskilda boenden även för andra grupper än demenssjuka.

De bestämmelser som nu planeras för vård och omsorg vid demenssjukdom, och som utgår från den enskildes behov, kan enligt Socialstyrelsen vara relevanta för alla som bor i särskilda boenden.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas