Nyheter | Omsorg

Riksdagen debatterade bemanning i omsorgen

I dag debatterade riksdagen den heta frågan om riktlinjer för bemanning på landets äldreboenden.

Publicerad 2012-03-01

Troligen kommer riksdagen att klubba beslutet den 14 mars.

Uppmanar regeringen
För en vecka sedan beslutade ett enigt socialutskott att riksdagen bör be regeringen att agera: senast i november ska regeringen komma tillbaka till riksdagen med ett besked som innebär att Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda om man ska ha riktlinjer för hur en god bemanning ska kunna förverkliga den vård och omsorg som äldre enligt Socialtjänstlagen har rätt till.

Beslutet formulerade socialutskottet så här:
”Socialstyrelsen ska få i uppdrag att utreda och, om man anser det lämpligt, utfärda föreskrifter om bemanning på särskilda boenden inom äldreomsorgen för även andra grupper än demenssjuka.”

Tolkningar går isär
Tolkningarna av beslutet har skiftat. Alliansen kommenterade så här:
– Utskottet är nu överens om att varje persons individuella behov måste bedömas separat och att den bedömningen måste ligga till grund för vilken bemanning som finns. Det handlar dock inte om krav på personaltäthetsnormer eller dylikt.

Kommunal anser att beslutet innebär ”mer personal på äldreboenden”, och att politikerna har fattat beslut ”om ökad personaltäthet inom äldreomsorgen”.

– Socialutskottets beslut innebär att Socialstyrelsen ska ta fram nya och strängare riktlinjer för kommunernas bemanning i äldreomsorgen. Bland annat ska lägstanivåer, som inte får underskridas, fastslås för personaltäthet. Man ska även besluta exakt vilken hjälp de boende på särskilda boenden har rätt till, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Se debatten
Debatten har kunnat följas via riksdagens webb-TV. Gå in på riksdagens hemsida, www.riksdagen.se eller klicka här så kan du se debatten på nytt.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Avgörande debatt

En så kallad ärendedebatt innebär att en debatt genomförs i kammaren med syftet att fatta beslut i ärendet.

Riksdagen överlägger och beslutar om ärenden på grundval av förslag som ett utskott fört fram i ett utskottsbetänkande.

I det här fallet har socialutskottet fört fram förslag om riktlinjer för bemanningen inom äldreomsorgen.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas