”Biståndsbedömningen behöver riksnormer”
Biståndsbedömning varierar i olika kommuner. Foto Colourbox
Nyheter | Debatt

”Biståndsbedömningen behöver riksnormer”

Lokala riktlinjer för biståndsbedömning gör att valfriheten inte fungerar, dessutom finns det för få särskilda boenden, skriver biståndsbedömaren Tarja Brandeus i en debattartikel i DN.

Publicerad 2012-08-06

”Innan en person kan få plats på ett särskilt boende hamnar den ofta i en period med omfattande hemtjänstinsatser samt svåra förhållanden hemma. Den äldre är ensam och otrygg och tvingas kanske också till ofta återkommande sjukhusbesök. Varför blir det så? Jo för att prioritering är nödvändig då det råder brist på särskilda boenden.” skriver hon.

Samtidigt kan bristande resurser göra att hemtjänstpersonal tvingas bädda ned en människa för natten redan klockan sex på kvällen, och sedan låta henna ligga där till klockan nio nästa morgon. Det känns inte värdigt, skriver Tarja Brandeus.

Vårdbehoven hos skröpliga äldre kan ändras från en dag till en annan, därför behövs en mer flexibel vårdbedömning än den som finns i dag, menar hon.

Idag skickas sjuka äldre fram och tillbaka mellan hem och sjukhus, eftersom de skrivs ut så snart sjukvården anser dem färdigbehandlade för den aktuella åkomman, trots att de kan lida av flera andra hälsoproblem.

Den valfrihet som Ädelreformen skulle ge, där människor skulle få välja var eller hur de ville bo och samhället skulle tillgodose hjälpbehoven fungerar inte i praktiken, där det inte är en  biståndsbedömare som avgör vilka insatserna du ska få, och hur länge, skriver Tarja Brandeus.

Personer som upplever ångest över att lämnas ensamma och som inte kan hantera trygghetslarm ändå kan få bedömningen att de ska bo kvar hemma – eftersom de inte har ett uttalat vårdbehov.

Lagen om valfrihetssystem gör det visserligen möjligt att välja utförare och att anpassa vilken hjälp man får. Men har du biståndsbeslut på städning var tredje vecka kan du inte få städning en gång i veckan, om kommunens riktlinjer säger så.

Tarja Brandeus vill därför att biståndsbedömningen ses över och görs enhetlig i hela landet.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Läs hela debattartikeln i DN

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas