Bråttom skydda äldre på nätet
Nyheter | Brott
Foto: Colourbox

Bråttom skydda äldre på nätet

Det måste bli ett stopp på tjuvars kartläggning av äldre på nätet. Det kräver SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2020-10-19

I ett brev till justitieminister Morgan Johansson uppmanar SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson att regeringen så snart som möjligt ser till att täppa till de luckor som möjliggör sådana digitala efterforskningar.

– I dag är det alldeles för lätt att via nätet kartlägga äldres personuppgifter och hushållsdetaljer för att begå brott mot dem. Detta måste få ett slut, säger Eva Eriksson i en kommentar till brevet.

Man bör själv få bestämma om uppgifter om en själv ska publiceras på digitala söktjänster, hävdar Eva Eriksson.

Är bråttom

Bakgrunden till kravet är de brott som utförs mot äldre personer, till exempel stölder eller rån i hemmet, och som ofta föregås av efterforskningar på öppna webbplatser på internet där enskildas ålder, adress och hushållsstorlek enkelt framgår.

”Vi har inga synpunkter på vilken lagteknisk lösning som väljs, men understryker att åtgärder brådskar.” skriver Eva Eriksson i brevet som skickades till Morgan Johansson i torsdags (15/10).

Ur brevet till regeringen

”Hög ålder är förknippad med riskfaktorer och en ökad sårbarhet. Rädslan att utsättas för brott är följaktligen också utbredd bland seniorer.

Konsekvenserna av brott mot seniorer är ofta betydligt mer långtgående än när yngre drabbas. Mental återhämtning kan ta lång tid. Majoriteten av äldre brottsoffer vittnar om långvariga psykiska efterverkningar i form av oro, ängslan, misstänksamhet, inte kunna sova eller våga lämna sitt hem.

Brottsoffer har ofta känslor av skam och skuld, och svårt att prata med någon om sin utsatthet. Livskvaliteten blir försämrad.”

Eva Eriksson, SPF Seniorernas ordförande

Dölj faktaruta

Antalet rån mot äldre och personer med funktionsnedsättning har ökat kraftigt i år, såväl utomhus som inomhus, rapporterar Ekot.

Mellan januari och september i år registrerades totalt 317 fall, vilket kan jämföras med 59 under samma period i fjol. 83 av fallen gällde rån inomhus, 2019 var den siffran tolv fall.

Många äldre

I början av året drabbades många äldre i södra Sverige. Då tog sig förövarna in i personernas hem genom att utge sig för att vara poliser.

– Nästan uteslutande gav man sig på ensamstående kvinnor, 90 år och äldre. För vår del var det väldigt tydligt att man har sökt information och riktat in sig på just den här gruppen, säger Nils Norling, presstalesperson hos polisen i Malmö till Ekot.

Vanlig metod

Enligt Nils Norling är det här ett vanligt tillvägagångssätt när det kommer till den här typen av brott.

– Just det här att man söker information innan om var man kan hitta en ensamstående företrädevis äldre kvinna, säger han.

Jan Arleij
Publicerad 2020-10-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas