Låt äldre slippa finnas på söktjänster
Foto: Colourbox
Nyheter | Brott

Låt äldre slippa finnas på söktjänster

Regeringen bör agera för att skydda äldre från att utsättas för bostadsinbrott och rånrisker. Det menar riksdagsledamoten Sten Bergheden (M).

Jan Arleij
Publicerad 2020-11-03

Nyligen rapporterade Senioren om ökningen av antalet bedrägeribrott mot äldre.

Nu kräver Sten Bergheden i en skriftlig fråga till justitieminister Morgan Johansson (S) besked om vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att minska risken för rån och överfall i hemmet genom att ge alla medborgare rätten att slippa finnas med på olika söktjänster med exempelvis namn, ålder, antal personer i hushållet och storlek på bostad.

Möjligheterna att söka efter, och hitta, information på internet är oändliga.

– Hur gammal en person är, var hon bor och hur många som finns i hushållet är information som vem som helst lätt kan ta reda på. Det gör att kriminella personer enkelt kan leta fram äldre och med hjälp av informationen som söktjänsten tillhandahåller avgöra om personen är ett lätt rånoffer eller inte. All information finns bara ett par knapptryck bort, skriver Sten Bergheden.

Det krävs mer

Men det går att skydda sig, menar Sten Bergheden.

– Ett enkelt sätt vore att den enskilde får rätten att slippa finnas med på olika söktjänsters sidor med känslig information.

Sten Bergheden (M).

Den rätten finns inte i dag, konstaterar Sten Bergheden. Man kan vända sig till utgivaren av söktjänsten och önska att känsliga uppgifter tas bort, vilket är fullt möjligt att göra, men utgivaren har ingen skyldighet att uppfylla önskan.

– Det krävs således andra åtgärder för att både minska risken för brott mot enskilda och för att försvåra för kriminella aktörer.

Nytt brott

Morgan Johansson svarar att han anser att den kränkning som det innebär att bli bestulen i sin bostad eller ett annat liknande boende ”bör beaktas i större utsträckning än i dag”.

– Regeringen har därför nyligen i en lagrådsremiss föreslagit ett nytt brott med beteckningen inbrottsstöld med en straffskala på fängelse i lägst ett och högst sex år.

Vid Polismyndigheten har dessutom särskilda resurser avdelats genom den så kallade Circa-gruppen som arbetar nationellt för att förhindra och utreda brott som riktas mot äldre.

Äldre är också en prioriterad målgrupp för det brottsförebyggande arbete som Polismyndighetens nationella bedrägericentrum bedriver.

Svår gräns

Men själva frågan om var gränsen ska gå för vad som ska vara tillåtet att publicera på internet är svår, konstaterar Morgan Johansson. En tillfredsställande avvägning mellan yttrandefrihet och skydd för den personliga integriteten har inte kunnat hittas.

Justitieministern hoppas på synpunkter och idéer utifrån det förslag som presenterats av 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté.

– Den har nyligen föreslagit grundlagsändringar som ska göra det möjligt att ingripa mot vissa verksamheter som publicerar bland annat personuppgifter om lagöverträdelser.

Morgan Johansson (S).

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-11-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas