Därför så svårt att göra bra pensionsval
Foto: Getty Images
Nyheter | Kritik

Därför så svårt att göra bra pensionsval

En grund i det svenska pensionssystemet är att människor ska ta ett eget ansvar för sina pensioner genom att göra medvetna pensionsval. Men det fungerar alldeles för dåligt, visar en ny granskning.

Jan Arleij
Publicerad 2023-11-17

Det är Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som i en ny rapport slår fast att det är svårt för människor att göra sådana medvetna pensionsval.

– För att kunna göra det behöver man ha kunskap om pensioner och förmågan att fatta kloka beslut baserade på denna kunskap. Konsekvenserna av deras pensionsval behöver också vara någorlunda förutsägbara. Sedan måste det förstås finnas verkliga valmöjligheter, säger Per Gustafson, projektledare för rapporten i en kommentar.

Mängd val

Det är mycket att hålla reda på. De viktigaste pensionsvalen är de val som påverkar hur mycket pension människor tjänar in – hur mycket de arbetar, hur länge de arbetar och hur välbetalda arbeten de har, konstaterar ISF.

Dessutom finns en mängd val inom pensionssystemet som gäller fördelning, placering och uttag av den intjänade pensionen. Dessa val kan vara svåra att överblicka.

Förväntar sig

ISF pekar ut en rad brister och begränsningar.

– Många pensionssparare saknar grundläggande kunskaper om hur pensionssystemet fungerar. Pensionerna beror delvis på faktorer som inte går att förutse. Och människors valmöjligheter om sådant som påverkar deras pensioner är ofta begränsade. Många verkar inte heller göra de medvetna pensionsval som systemet förväntar sig av dem, säger Per Gustafson.

Förändringar

En medvetenhet om dessa brister behöver finnas med i pensionsdebatten, skriver ISF i rapporten.

Bristerna beror delvis på hur det svenska pensionssystemet är utformat, och hur det har förändrats sedan det infördes. Men de avspeglar också mer grundläggande dilemman, som alla pensionssystem behöver hantera.

– Alla pensionssystem kräver avvägningar, säger Per Gustafson. En viktig avvägning är den mellan individens och politikens ansvar för pensionerna. Men det handlar också om avvägningar mellan inkomstskydd och grundskydd, mellan förutsägbarhet för dagens pensionssparare och handlingsfrihet för morgondagens politiker och väljare, och mellan olika synsätt på vad som är rättvisa pensioner. Detta är till stor del politiska avvägningar.

Orealistiskt

Rapporten pekar på att flera av kraven som ställs från staten på individerna när det gäller pensioner – att ha kunskap och möjlighet till rationella val – ofta är orealistiska, menar SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson.

– Detta beror delvis på hur pensionssystemet är utformat. Farhågor och därefter uppenbara brister har påpekats sedan pensionsreformen men har dessvärre inte tagits på allvar.

– Tyvärr kan detta också leda till, vilket rapporten nämner, att det uppkommer ett synsätt om att individerna får skylla sig själva om de får en låg pension.

Måste förändras

Pensionssystemet och människors pensioner kan inte bygga på sådana lösa antaganden och förhoppningar, fortsätter Anna Eriksson.

– Det här måste tas på större allvar. Vi kan inte fortsätta ha en situation där människor har svårt att göra medvetna val och där informationen om hur pensionssystemet fungerar är bristfällig.

Anna Eriksson.

Bristerna leder till att människorna får betala genom sämre pensioner, utan att de är särskilt medvetna om det hela. Medan staten som utformat systemet inte påverkas nämnvärt.

– Avvägningen mellan individens ansvar och politiken har varit och är fortsatt otydlig. Detta behöver förändras både avseende kommunikationen och att ansvaret för pensionerna måste delas i högre grad än vad som görs idag.

Det är ISF

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet. Uppgiften är att arbeta för en effektiv och rättssäker socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF bildades 2009 och har runt 50 medarbetare.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-11-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas