Svag ökning av inkomstpensionen
Nyheter | Räcker inte

Svag ökning av inkomstpensionen

Inkomstpensionerna höjs från januari men bara med 1 procent. Det beskedet ger Pensionsmyndigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2023-10-27

Inkomsterna i Sverige ökade under 2023 med i genomsnitt 2,6 procent. Ändå blir inkomstpensionernas ökning bara 1 procent.

Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten förklarar hur systemet är uppbyggt:

– Inkomstpensionens utveckling ska vara i takt med inkomstutvecklingen i samhället. När inkomstpensionen beräknas förstärks den i början av utbetalningen med ett förskott på 1,6 procent. Förskottet dras sedan av från inkomstutvecklingen vid varje årlig omräkning av inkomstpensionen. Eftersom inkomsterna i snitt ökade med 2,6 procent 2023 blir ökningen av inkomstpensionen 1 procent.

Ole Settergren.

Premiepensionens utveckling blir känd först i december. Då kan man slå fast hur hela den allmänna pensionen utvecklas 2024.

Stora prishöjningar

Klart är med hur mycket garantipensionerna kommer att höjas, eftersom de styrs av prisbasbeloppet, som regeringen fastställde tidigare i höstas.

Läs också: Ny rekordhöjning av garantipensionen 2024

De som endast har garantipension får en höjning med 9,1 procent, vilket alltså speglar det senaste årets kraftiga prisökningar i samhället.

De flesta garantipensionärer har både inkomstpension och garantipension och får därför en höjning från 1,0 till 9,1 procent.

Många fler

Från 2024 kommer fler att få garantipension, enligt Pensionsmyndigheten. Ökningen väntas bli 190 000 personer.

– Gränsen för att få garantipension flyttas när prisbasbeloppet stiger vilket tillsammans med riksdagens beslut om höjningar av garantipensionen leder till att det idag är fler som får garantipension än som inte får det, säger Ole Settergren.

Höjningarna

Prisbasbeloppet höjs från 52 500 kronor 2023 till 57 300 kronor 2024, en höjning med 9,1 procent.
Inkomstbasbeloppet höjs med 2,6 procent från 74 300 kronor 2023 till 76 200 kronor 2024 och ska fastställas av regeringen.

Dölj faktaruta


SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson konstaterar att många seniorer kommer att tappa ytterligare köpkraft under 2024.

– De skattelättnader som blir är för små för att kunna hjälpa särskilt mycket.

Det är i synnerhet seniorer som har pension som till stor del kommer från arbetsinkomster som drar det kortaste strået när inkomstutvecklingen är svag samtidigt som priserna skenar.

Anna Eriksson.

– Det redan svaga respektavståndet inom pensionssystemet kommer att försvagas ännu mer när garantipensionen ökar kraftigt och inkomstpensionen bara ökar med en procent. Dessutom kommer ytterligare nästan 200 000 personer få garantipension, säger Anna Eriksson.

Så höjs pensionerna

Drygt 1,2 miljoner av dagens 2,3 miljoner pensionärer har inkomst- och/eller tilläggspension utan grundskydd som garantipension eller bostadstillägg. De får sin inkomstpension höjd med 1 procent.

755 000 pensionärer har inkomstpension och en del garantipension. De får en förändring av pensionen som ligger mellan 1,0 och 9,1 procent.

292 000 garantipensionärer har ingen eller låg inkomstpension. De får upp till 9,1 procent i ökad allmän pension.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-10-27
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas