Helt liv av arbete ger inte mer i pension
Foto: Getty Images
Nyheter | Systemfel

Helt liv av arbete ger inte mer i pension

Kopplingen mellan pension och ett hårt arbetsliv fortsätter att krympa. Nu krävs minst 45 000 kronor i slutlön för att det ska synas i pensionskuvertet. Det visar en ny rapport från SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2023-11-09

Beräkningarna i rapporten slår fast att låg- och medelinkomsttagare efter 40 års arbete kommer att få ungefär samma pension som de som inte jobbat alls.

För privatanställda arbetare inom tjänstepensionsavtalet SAF-LO är sambandet mellan arbetade år och pension till och med negativt: med en slutlön på 35 000 kronor efter 40 års arbete blir den totala pensionen mindre än för de med fullt grundskydd, det vill säga garantipension och bostadstillägg.

Är slutlönen 40 000 kronor så ger de 40 arbetade åren cirka 600 kronor mer i månaden än om man inte hade arbetat en enda dag.

Ett annat exempel i rapporten ”Lönar det sig att arbeta för pensionen?” som ytterligare underbygger kritiken: En undersköterska som jobbat i 40 år med en slutlön på 30 000 kronor kommer att hamna 1 400 kronor lägre i pension per månad än garantipensionären med fullt bostadstillägg.

Sambandet borta

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson konstaterar att pensionssystemet, vars grundprincip skulle vara ett starkt samband mellan egen arbetsinsats och slutlig pension, så gott som helt har havererat.

– Politikerna borde för länge sedan ha sett över pensionssystemet, säger Eva Eriksson, som menar att utvecklingen är förödande för systemets legitimitet och för pensionspolitiken.

– Människor slutar att lita på systemet när de upptäcker att de inte kan leva på sin pension. Tilliten till systemet urholkas.

Bara ena sidan

En orsak bakom det ständigt minskande respektavståndet är att politiska majoriteter i riksdagen genom en rad beslut har förstärkt garantipensionen och bostadstillägget samtidigt som man har undvikit att förstärka inkomstpensionen.

Respektavstånd

Begreppet syftar på skillnaden i pension mellan den som arbetat och betalat skatt ett helt yrkesliv, och den som inte haft någon eller mycket liten arbetsinkomst.

Tre av fyra låg- och medelinkomsttagare kan inte räkna med att deras insatser på arbetsmarknaden kommer att ge bättre pension än den som enbart uppbär garantipension och bostadstillägg, det så kallade grundskyddet.

Ett annat resultat i rapporten är att tjänstepensionen är helt avgörande för att ett respektavstånd ska uppnås.

Källa: SPF Seniorernas rapport

Dölj faktaruta

Något som eldar på ytterligare är att garantipensionerna höjs i takt med inflationen, medan inkomstpensionerna styrs av inkomstutvecklingen i samhället. 2024 illustreras det sambandet av att garantipensionen höjs med 9,1 procent medan inkomstpensionen ökar med 1 procent.

SPF Seniorernas analys är att respektavståndet därmed urholkas än mer.

– Man måste fråga sig om vi fortfarande har ett inkomstbaserat pensionssystem. Vi går ju snarare mer och mer mot ett bidragspensionssystem, som liknar det gamla folkpensionssystemet, säger Eva Eriksson.

Så blir pensionen 2023

1) Garantipensionär född 1955 med fullt bostadstillägg.
Aldrig arbetat.
Inkomst efter skatt: 16 600 kronor.

2) Undersköterska född 1955.
Arbetat heltid i 40 år.
Slutlön: 30 000.
Total pension efter skatt: 15 200.

3) Förskollärare född 1955.
Arbetat heltid i 40 år.
Slutlön: 35 000.
Total pension efter skatt: 16 450.

4) Sjuksköterska, grundutbildad, född 1955.
Arbetat heltid i 40 år.
Slutlön: 40 000.
Total pension efter skatt: 17 500.

5) Byggingenjör född 1955.
Arbetat i 40 år.
Slutlön: 45 000.
Total pension efter skatt: 19 200

Exemplen 2-5 har arbetat heltid i 40 år mellan 25 och 65 års ålder och har tjänstepension SAF-LO som tas ut livsvarigt. Slutlöner motsvarar 2023 års lönenivå. Total pension = allmän pension + tjänstepension.

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta

För att systemet ska kunna leverera utlovade nivåer på inkomstpensionerna måste politikerna i Pensionsgruppen, i vilken numera samtliga riksdagspartier ingår, orka höja pensionsavgiften till 18,5 procent, anser en rad organisationer och experter, bland dem SPF Seniorerna.

Eva Eriksson.

Dessutom krävs insatser på arbetsmarknaden för att folk ska orka och vilja jobba ända upp till de riktåldrar som politikerna nu inför steg för steg.

– Avsättningarna till inkomstpensionen måste höjas omgående och komma både dagens och framtidens seniorer till del, säger Eva Eriksson.

Fullt grundskydd

Maximalt bostadstillägg är i dag 7 290 kronor.
Maximal garantipension 2023 för en ensamstående är 10 631 kronor före skatt.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2023-11-09
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas