De vill sitta kvar i riksdagen
Foto: Melker Dahlstrand
Nyheter | Valet 2018 | valet 2018

De vill sitta kvar i riksdagen

Åtta av 22 seniorer i riksdagen uppger för Senioren att de vill fortsätta en mandatperiod till. Drivkrafterna varierar.

Jan Arleij
Publicerad 2017-10-16

Vid sidan om sakfrågedrivna veteraner som Barbro Westerholm (L) och Staffan Danielsson (C) finns starkt ideologiskt motiverade kandidater som Björn von Sydow (S), född 1945.

”Erfarenhet behövs”

– Det behövs personer med de värderingar och erfarenheter som präglat mitt liv. Det handlar om den riktning mot jämlikhet och jämställdhet som samhällsgemenskapen betonade under efterkrigstiden. Den vill jag fortsätta att utveckla.
Björn von Sydow brinner för miljöfrågor, en reformerad äldresjukvård och förbättrade pensioner för inte minst kvinnor.
– Det måste bli mera rättvisa och trygghet i socialförsäkringarna.

Representativitet

Ann-Britt Åsebol (M) vill också fortsätta få politisk användning av sin livskunskap.
– Den erfarenhet jag fått under åren, genom att varva politik med förvärvsarbete ger mig en stabil grund att stå på i politiken, säger Ann-Britt Åsebol som bland annat varit lärare, rektor och vd för en egen friskola.

Jobbar för förändring

Bara 2,6 procent

Av alla kandidater som fick sitt namn på valsedlarna till riksdagsvalet 2014 utgjordes 13,5 procent av 65-plussare. Men många fanns inte på valbar plats. Till slut nådde endast 2,6 procent in till riksdagsbänken.

Fler i fullmäktige

År 2014 var knappt 15 procent av de politiker som valdes in i landsting- och regionfullmäktige 65 år och äldre. För landets kommunfullmäktige stannade siffran på 18,7 procent.

Ska trycka på

SPF Seniorerna kommer att granska hur partierna arbetar inför valen 2018 för att få in fler 65-plussare i de folkvalda församlingarna. Man kommer inom organisationen att lyfta fram seniora kandidater oavsett partifärg och uppmana de 270 000 medlemmarna att kryssa någon av dessa.

Kryss kan göra skillnad

Som väljare har man möjlighet att sätta ett kryss framför den kandidat man vill se invald. Det ger väljarna en möjlighet att få in seniorer i riksdagen. Men det krävs en hel del kryss för att exempelvis en senior långt ner på listan ska nå så högt att man hamnar på en så kallad valbar plats.

Dölj faktaruta

Men det hon nämner först är behovet av representativitet i riksdagen.
– Det är viktigt att alla åldrar är representerade i Sveriges högsta beslutande församling, säger Ann-Britt Åsebol som varit medlem i SPF Seniorerna i åtta år varav ett år som ordförande i SPF Seniorernas Falun med 2 300 medlemmar.

Viktig drivkraft

För Roland Utbult (KD) är just behovet av fler seniorer i riksdagen en viktig drivkraft bakom en ny riksdagssatsning.
– Lång livserfarenhet behövs det mer av i riksdagen. Dessutom tror jag att mitt stora nätverk i Sverige är till gagn för partiet.
Katarina Brännström (M) anger tre skäl för att ställa upp på nytt:
– Jag gillar mitt uppdrag. Dessutom har jag som ansvarig för äldrefrågor fått stort förtroende. Viktigt är också att jag känner ett fint stöd av kollegor och andra.

Text: Jan Arleij

Vill stanna kvar: 
Björn von Sydow, S
Ann-Britt Åsebol, M
Dag Klackenberg, M
Katarina Brännström, M
Roger Richtoff, SD
Staffan Danielsson, C
Barbro Westerholm, L
Roland Utbult, KD

Jan Arleij
Publicerad 2017-10-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas