Fjärde dos stärker skyddet kraftigt
Foto: Getty Images
Nyheter | vaccineringen

Fjärde dos stärker skyddet kraftigt

En fjärde dos mot covid-19 ökar skyddet kraftigt för personer över 65 år. Det visar en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten.

Jan Hagberg
Publicerad 2022-06-03

Att skyddet mot covid-19 avtar med tid och att påfyllnadsdoser behövs är inget nytt. Särskilt inte för riskgrupper. Tiden för hur snabbt skyddet minskar skiljer sig mellan olika personer men generellt sett sker det fortare hos äldre.

Läs också: 65-plussare erbjuds femte dos i höst

För att kunna erbjuda påfyllnadsdoser vid rätt tillfälle har Folkhälsomyndigheten analyserat hur snabbt skyddseffekten avtar efter tre doser. Undersökningen skedde när omikron spreds i Sverige och utgår från data för personer i Sverige som är 65 år och äldre.

Förväntat resultat

– Undersökningen visar att bland personer på särskilt boende eller med hemtjänst, så avtog skyddet mot att infekteras med SARS-CoV2 ett par månader efter den tredje dosen. Efter den fjärde dosen åter­ställdes skyddet mot att infekteras till en nivå på cirka 65 procent, ett resultat som ligger i linje med vad vi förväntat oss, säger tillförordnad avdelningschef Lisa Brouwers i ett pressmeddelande.

90 procent skydd med fjärde dos

Personerna i undersökningen delades in i fyra grupper beroende på när de erbjudits vaccination. Personer på äldreboenden, personer med hemtjänst, övriga personer över 80 år samt personer mellan 65 och 79 år.

När det gäller risken att behöva intensivvård eller att avlida inom 30 dagar efter att ha blivit smittad är skyddet fortfarande över 80 procent för personerna i alla fyra grupper 60 dagar efter den tredje dosen. Efter den fjärde dosen ökar skyddet till över 90 procent.

Så många har tagit fjärde dosen

– Även om smittsprid­ningen av covid-19 minskade under perioden som undersökningen pågick, så är det tydligt att vaccination och att ta de erbjudna påfyllnadsdoserna minskar risken för allvar­lig sjukdom och död. Det är viktigt att hålla vaccina­tionsskyddet på en hög nivå i grupper som har ökad risk för allvarlig sjukdom, inte minst inför en even­tuell ökad smittspridning av SARS-CoV2 i samhället, säger Lisa Brouwers.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror har 79 procent på äldreboenden tagit en fjärde dos och för personer med hemtjänst är det 65 procent. När det gäller övriga personer över 80 år har 79 procent fått fjärde dosen och för övriga 65-79-åringar är det 63 procent.

Femte dos i höst

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att skyddseffekten även avtar efter en fjärde dos och att en femte dos för personer över 65 år och i riskgrupp erbjuds från och med 1 september. Läs mer om det här.

För personer under 65 år bedöms behovet av en fjärde dos vara begränsat eftersom risken för allvarlig sjukdom är låg hos dem som har vaccinerat sig med tre doser, enligt Folkhälsomyndigheten.

Så där finns ingen rekommendation men personer under 65 år som vill ta en fjärde dos i höst ska få göra det.

Jan Hagberg
Publicerad 2022-06-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas