”Den sociala biten är viktig”
Nyheter | Äldredagen
Foto: Colourbox

”Den sociala biten är viktig”

God mat, motion och rätt medicinering förebygger fallskador. Fira internationella äldredagen 1 oktober med att vara rädd om dig själv!

Publicerad 2014-09-30

I kampanjen Peppar peppar står äldres säkerhet i centrum. På internationella äldredagen 1 oktober uppmärksammar MSB förebyggande av fallolyckor och bränder. Runt om i landet deltar kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i arbetet för höja äldre säkerhet. Cirka 200 av Sveriges 290 kommuner deltar i kampanjen och många är de lokala SPF-föreningar som bidrar till programmen under Internationella äldredagen.

– Kampanjen riktar sig i första hand mot kommuner. MSB har sytt ihop ett paket och ser gärna att kommuner och frivilligorganisationer samverkar, säger Inger Mörk vid MSB.

I år har fokus lagts på att förebygga fallolyckor.

Enligt Inger Mörk kan fallolyckor förebyggas på flera sätt. För en äldre person som håller igång fysiskt är det lättare att häva och dämpa ett fall. Balansen och muskelstyrkan är bättre. Många som inte hinner reagera skadar höften. Skallskador är också vanliga. Många faller när de ska ta sig fram till telefonen eller ytterdörren.

En god och näringsrik kost är viktig, men många äldre bor ensamma och måltiden blir lätt tråkig. Många får därför inte i sig tillräckligt mycket näring.

– Den sociala biten är viktig. Här har man som person ett eget ansvar, men samtidigt arbetar många kommuner med uppsökande verksamhet. Kommunen har ett ansvar att informera om träffpunkter och sociala verksamheter för äldre personer.

Övermedicinering är ytterligare en olycksrisk. Vissa mediciner kolliderar med varandra och leder inte sällan till försämrad balans och yrsel.

Peppar Peppar

Varje år dör många äldre i fallolyckor och bränder. Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) uppmärksammar äldres säkerhet i samband med internationella äldredagen som infaller på onsdag.

Cirka 1 600 äldre personer omkommer i fallolyckor varje år. Det betyder att fyra människoliv skördas varje dag.

När det gäller bränder dör cirka hundra personer årligen. Hälften av dessa är 65 år eller äldre. Sängrökning är den vanligaste brandorsaken. Påslagna spisplattor och levande ljus är andra vanliga brandorsaker.

Titta om din SPF-förening eller din kommun arrangerar någon aktivitet i samband med Internationella äldredagen eller Peppar, peppar på onsdag 1 oktober.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas