Gösta Bucht i SVT: Seniorer, vaccinera er!
Nyheter | Vaccinationsprogram

Gösta Bucht i SVT: Seniorer, vaccinera er!

Gör som i Storbritannien och låt alla seniorer få vaccinera sig mot influensa, pneumokocker och bältros. Det sa SPF Seniorernas sakkunnige Gösta Bucht i SVT på måndagsmorgonen.

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-07

Vintern står för dörren – och med den en ny våg av influensavirus. Svaga grupper drabbas hårt.

Den årliga vaccinationskampanjen 2016/2017 mot influensa och mot allvarlig pneumokockinfektion startar därför nu på onsdag den 9 november och avslutas den 28 februari 2017.

Kampanjen riktar sig mot personer som är 65 år, eller äldre, samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar eller är gravida.

Nya virus varje år

Gösta Bucht, sakkunnig i vård- och omsorgsfrågor, argumenterade i SVTs Gomorron Sverige för att äldre bör vaccinera sig.

– Det är viktigt för äldre att bygga sin immunitet, eftersom man oftare drabbas av svårare infektioner och får mer av kvarstående symtom efter en influensa.

Men måste verkligen 65-plussarna som är allt fysiskt allt fräschare tänka särskilt på det här? invände programledarna.

– Ja, eftersom det är nya virusstammar varje år behöver man också ta ett nytt vaccin varje år, svarade Gösta Bucht.

Ojämlikhet

Som Senioren.se nyligen har redovisat fortsätter vissa landsting och regioner att ta betalt för att vaccinera äldre mot influensa.

På samma sätt råder ojämlikhet medborgarna emellan om vaccination mot pneumokock-virus som kan orsaka lunginflammation.

Ett nationellt vaccinationsprogram för seniorer skulle kunna råda bot på dessa brister, framhöll Gösta Bucht.

Flockimmunitet

Varje år dör i genomsnitt 300-700 personer direkt eller indirekt av säsongsinfluensa och de flesta av dessa är över 65 år eller har en underliggande sjukdom, visar en rapport som bland annat SPF Seniorerna, och PRO presenterade inför fjolårets influensasäsong.

Ju fler som vaccinerar sig desto större blir det allmänna skyddet i befolkningen, underströk Gösta Bucht.

– Man tar så att säga vaccinet både för sin egen skull och för andras, eftersom man bidrar till vad som kallas flockimmunitet mot influensa.

Men som Folkhälsomyndigheten har visat är täckningsgraden för influensavaccin i Sverige låg, under 50 procent, vilket är långt under Världshälsoorganisationens (WHOs) målsättning på 75 procent.

– Det talar också för att Sverige bör satsa på ett nationellt vaccinationsprogram, sa Gösta Bucht.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Två nya stammar

Influensavirus förändras ständigt och därför anpassas influensavaccinet årligen för att ge
skydd mot de typer av influensa som förväntas få störst spridning under säsongen.

Vaccinets innehåll har uppdaterats för två av stammarna inför säsongen
2016/2017.

För de flesta innebär influensa att man blir febrig, snuvig, får huvud- och ledvärk och får stanna hemma någon vecka. Men hos äldre personer, gravida och personer med kroniska sjukdomar kan influensan utvecklas till en allvarlig sjukdom, som till och med kan vara livshotande.

Källa: Vårdguiden

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-11-07
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas