Gratis vaccin för 65+ Men bara om du bor på rätt plats
Foto: Colourbox
Nyheter

Gratis vaccin för 65+ Men bara om du bor på rätt plats

Rekommendationen är att alla 65+ vaccineras mot influensa och pneumokocker. Många landsting erbjuder avgiftsfri influensavaccination, men bara sex av tjugo avgiftsfri pneumokockvaccination.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-10-25

9 november startar den årliga vaccinationskampanjen mot influensa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla över 65 vaccineras. Sedan 1 september i år rekommenderar myndigheten även att alla äldre vaccineras mot mot pneumokocker (en bakterie som kan ge lunginflammation). I Folkhälsomyndighetens eget förslag på ett nationellt vaccinationsprogram för äldre som kom i våras, finns dock bara influensavaccinet med. Någonting annat vore för dyrt, menar man.

En motion i riksdagen av Ann-Britt Åsebol (M) som lämnades in 29 september i år föreslår dock att även pneumokocker ska ingå i vaccinationsprogrammet för äldre. SPF Seniorerna å sin sida vill se ett nationellt vaccinationsprogram där vaccin mot såväl influensa som pneumokocker och bältros ingår.

– För att minska riskerna att få bältros och komplikationer av denna anser vi att vaccination mot bältros bör införas som en tredje vaccination i en sammanhållen äldrevaccination, skriver SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam och PROs ordförande Christina Tallberg i en gemensam skrivelse från i våras.

Än så länge är det upp till varje region och landsting att erbjuda avgiftsfria vaccinationer. En majoritet har valt att erbjuda avgiftsfria influensavaccinationer till gruppen 65 år och äldre. Sex av tjugo erbjuder även avgiftsfria pneumokockvaccinationer.

Just att vården du får beror på var i landet du bor är en annan sak som SPFs och PROs ordförande tagit fasta på:

– Ytterligare en anledning till införande av ett nationellt särskilt vaccinationsprogram är att vården skulle bli mer jämlik över hela landet.

 

Här är både influensa- och pneumokockvaccinationen avgiftsfri

Stockholm: influensa- och pneumokockvaccination avgiftsfritt för ålderspensionärer

Jönköping: gratis influensa- och pneumokockvaccinationer till patienter äldre än 65 år

Kronoberg: avgiftsfri influensa- och pneumokockvaccin för personer över 65 år.

Blekinge: samtliga invånare över 65 år får influensa och pneumokockvaccination avgiftsfritt.

Skåne: avgiftsfri influensa- och pneumokockvaccination för personer som fyllt 65 år.

Västmanland: personer över 65 år får avgiftsfri vaccination mot influensa och pneumoni.

 

Här är influensavaccinationen avgiftsfri

I följande landsting erbjuds seniorer avgiftsfria influensavaccinationer. Vill du vaccineras mot pneumokocker får du däremot betala. Observera att Gotland enbart erbjuder avgiftsfria vaccinationer under pågående vaccinationskampanj.

Uppsala: För personer äldre än 65 år utgår ingen avgift.

Sörmland: Ingen avgift för vaccin och vaccination till personer 65 år och äldre.

Östergötland: Riskgrupper enligt Socialstyrelsen och patienter med nedsatt immunförsvar erbjuds avgiftsfri vaccination.

Kalmar: Personer som under året fyller 65 år och äldre betalar 0 kr för influensavaccinering.

Värmland: personer över 65 år betalar ingen avgift.

Örebro: Avgiftsfritt för personer över 65 år.

Dalarna: Patienter över 65 betalar ingen avgift för influensavaccination.

Gävleborg: Avgiftsfri influensavaccination fr.o.m. det år personen fyller 65

Norrbotten: För riskgrupper enligt Socialstyrelsens definition är vaccination mot influensa avgiftsfri.

Gotland: Vid vaccinationskampanjer (OBS) är de av Socialstyrelsen rekommenderade riskgrupperna avgiftsbefriade.

 

Här kostar det:

I några landsting är kostnaden för vaccin subventionerad för 65+ utan att för den skull vara helt avgiftsfritt.

Halland: 60 kr (2015) för influensavaccin.

Västra Götaland: 100 kr för influensavaccin.

Västernorrland: 70 kr för influensavaccination / 195 kr för pneumokockvaccination

Jämtland / Härjedalen: 75 kr för influensavaccin

Västerbotten: kostnaden för influensavaccin (60 kronor 2015) respektive pneumokockvaccin

Källa: Patientavgifter fr.o.m den 1 januari 2016, Sveriges Kommuner och Landsting

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-10-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas