Myndighet nobbar vaccinationer till äldre
Foto Colourbox
Nyheter | För dyrt

Myndighet nobbar vaccinationer till äldre

Ingen kostnadsfri vaccination mot lunginflammation eller bältros till äldre. Det anser Folkhälsomyndigheten som utreder frågan åt regeringen.

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-21

SPF Seniorerna protesterar idag i ett yttrande till myndigheten.

– För att minska riskerna att få bältros och komplikationer av denna anser vi att vaccination mot bältros bör införas som en tredje vaccination i en sammanhållen äldrevaccination, skriver SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam och PROs ordförande Christina Tallberg i en gemensam skrivelse.

– Ytterligare en anledning till införande av ett nationellt särskilt vaccinationsprogram är att vården skulle bli mer jämlik över hela landet.

Kostar för mycket

Folkhälsomyndigheten anser att fördelarna inte är så stora att det är värt kostnaden. Myndigheten tycker att det får räcka med att influensavaccination införs som ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för 65-plussare.

– Vi delar inte utredningens bedömning att fördelarna inte är tillräckligt stora för att motivera kostnaderna av ett införande i nationellt särskilt vaccinationsprogram för individer som är 65 år eller äldre, skriver förbundsordförandena.

– Vaccinet mot bältros ger ett effektivt skydd hos varannan vaccinerad. Hos den som efter vaccination ändå utvecklar bältros får sjukdomen ett mildare förlopp och med minskad risk för långvarig smärta. Vaccinet förebygger två tredjedelar av den långvariga nervsmärtan, som är en mycket besvärlig komplikation, argumenterar SPF Seniorerna och PRO i sitt yttrande till Folkhälsomyndigheten.

Gemensam rapport

I höstas gjorde de båda organisationerna en särskild satsning för att påverka bland annat Folkhälsomyndigheten att bredda vaccinationsskyddet för landets äldre.

Rapporten ”Lika rätt till vaccination!” togs fram och man deltog i ett seminarium i riksdagen.

Ett nationellt vaccinationsprogram för influensa, lunginflammation och bältros skulle kosta staten 150 miljoner kronor per år, enligt rapporten. Sammanlagt skulle den årliga kostnaden för programmet då bli ungefär 315 miljoner kronor.

Men för dyrt alltså, enligt Folkhälsomyndigheten som den 1 maj  kommer att lämna in sina förslag och rekommendationer till regeringen som sedan bestämmer hur det blir.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas