Vaccinationer: Äldres hälsa står på spel
Foto: Beneda Miroslav / Colourbox
Nyheter | Vaccinationer

Vaccinationer: Äldres hälsa står på spel

Både äldres hälsa och Sveriges trovärdighet i Världshälsoorganisationens ögon står på spel när frågan om vaccinationer för äldre nu ska avgöras.

Jan Arleij
Publicerad 2016-04-07

Frågan om äldres skydd via vaccinationer mot influensa, lunginflammation och bältros är på väg in i ett avgörande skede.

Folkhälsomyndigheten lämnar inom kort över ett förslag till regeringen.

Har halkat efter

För att påverka det som SPF Seniorerna och PRO anser vara ett alldeles för magert förslag från Folkhälsomyndighetens sida – vilket senioren.se tidigare rapporterat om – skriver man nu i en debattartikel i Dagens Samhälle att inte bara äldres hälsa står på spel:

– Kommer riksdagen säkerställa att Sverige uppfyller sitt ansvar som medlemsstat i Världshälsoorganisationen WHO som anser att målet bör vara att minst 75 procent av alla 65-plussare får ett vaccinationsskydd, frågar förbundsordförandena Christina Rogestam och Christina Tallberg.

I andra europeiska länder som Storbritannien, Frankrike och Nederländerna finns vaccinationsprogram för äldre. Sverige har halkat efter när det gäller preventiva insatser för äldres hälsa. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle, skriver debattörerna.

Steg i rätt riktning

PRO och SPF Seniorerna anser att Folkhälsomyndighetens förslag är ett steg i rätt riktning – när det gäller influensaskyddet.

Men ett sammanhållet äldrevaccinationsprogram innehållande vaccin också mot pneumokocker som orsakar lunginflammation och bältros skulle ge äldre en ännu bättre livskvalitet, ökad trygghet samt färre för tidiga döds- och sjukdomsfall, menar de båda organisationernas företrädare.

Minska vårdkostnader

– En väl sammanhållen och organiserad äldrevaccination skulle ha goda förutsättningar att öka intresset hos äldre för att vaccinera sig. Om äldrevaccineringen inordnas i ett nationellt vaccinationsprogram kan man realistiskt förvänta sig en lika hög vaccinationstäckning som inom barnvaccinationsprogrammet, argumenterar Rogestam och Tallberg.

– Detta kommer att ge ökad livskvalitet och hälsa för äldre och minskade kostnader för vård och omsorg.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-04-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas