Många skäl för vaccination – men svagt politiskt intresse
Nyheter | Hälsa
Från vänster: Peter Iveroth, Mats Eriksson, Barbro Westerholm, Anders Tegnell och Gösta Bucht var överens om vikten av ett vaccinationsprogram för äldre. Till höger moderatorn Gabriella Ahlström. Foto Jan Arleij

Många skäl för vaccination – men svagt politiskt intresse

Samtliga landsting måste pressas att erbjuda gratis influensavaccination till 65-plussare. Och information behöver nå ut om att vaccinationen mot svininfluensan faktiskt räddade många svenska liv.

Publicerad 2015-09-29

Det var två av många slutsatser som drogs när SPF Seniorerna och PRO presenterade sin rapport ”Lika rätt till vaccination!” i riksdagshuset.

Förbundsordförandena Christina Rogestam för SPF Seniorerna och Christina Tallberg för PRO stod enade i synen på att en bred insats måste göras för att få fler än 50 procent av 65-plussarna att vaccinera sig mot främst influensa, men också mot lunginflammation och bältros.

– Det är väldigt viktigt för äldres hälsa att det händer något på det här området. Det handlar om livskvalitet. Att då fem landsting tar betalt för att vaccinera är mycket dåligt, det måste vi få ändring på, sa Christina Rogestam.
Christina Tallberg fyllde i:

– Det finns alltså ett viktigt jobb att uträtta i pensionärsråden ute i landet för att komma tillrätta med det här. Det är ju också en rättvisefråga. Varför ska några tvingas att betala för att förebygga ohälsa?

På riksdagsledamoten och tidigare SPF-ordföranden Barbro Westerholms inbjudan till seminariet kom en rad tunga namn till en påföljande paneldiskussion.

Anders Tegnell, stadsepidemiolog och avdelningschef för epidemiologi och utvärdering på Folkhälsomyndigheten var mycket tydlig i betydelsen av att vaccinera sig.

– Det finns ingen annan enskild insats som räddat så många liv som vaccinationen.

Anders Tegnell radade upp argument.

– Betydelsen av att vaccinera barn, där Sverige är världsbäst i omfattning, spelar stor roll också för andra i befolkningen genom att smittriskerna minskar. Samma effekt skulle kunna gälla med ett vaccinationsprogram även för den äldre befolkningen.

Efter de skrämmande och tragiska narkolepsifall som följde på den breda vaccinationen mot svininfluensan 2009 tycks seniorers benägenhet att vaccinera sig ha gått ner. Siffror för gruppen 65 år och äldre visar ett kraftigt fall från 65 procent till under 50 procent.

– Det är mycket olyckligt. Vi vet att vaccinationen mot svininfluensan räddade kanske 50 liv, sa Anders Tegnell. Vi hade också lägre insjuknadetal året efter än andra länder som inte satsade på vaccinationen.

– Man måste informera om och förklara att många överhuvudtaget slapp att bli sjuka. En vanlig missuppfattning har ju blivit att vaccinationen var onödig, betonade Barbro Westerholm.

Frågor om vaccination och risker för biverkningar är aldrig lätt att hantera, konstaterade Anders Tegnell.

– Jag avundades exempelvis inte dem som måste fatta besluten när det gällde smittkoppsvaccinationerna på 1970-talet. Några dog av biverkningar, men tiotusentals räddades.

Gösta Bucht, geriatriker och SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor fanns också med i panelen.

– Vi måste vara lyhörda för att gruppen äldre är stor och mångfacetterad. En del är sköra, andra friska och starka. Det är ett problem att det saknas medicinsk forskning på hur äldre reagerar. Erbjudandet om att vaccinera sig mot influensa, lunginflammation och bältros bör förstås införas men bedömningen måste sedan alltid vara individuell.

Att försöka få seniorer motiverade att vaccinera sig genom att fortsätta kalla 65-plussarna för en riskgrupp är kontraproduktivt, ansåg panelen. Så många seniorer är numera friska så länge att identifikation med begreppet riskgrupp helt enkelt inte uppstår.

– Informationen måste därför generellt bli mycket bättre och mer engagerad ute i landstingen, sa smittskyddsläkaren Peter Iveroth från Region Jönköpings län, som kan redovisa många framgångsrika år med höga vaccinationstal för sin äldre befolkning.

Region Halland har också mycket höga vaccinationstal, trots att man hör till de fem kritiserade landsting och regioner som tar betalt för att vaccinera.

– Det visar att information har en avgörande betydelse för om människor vaccinerar sig eller inte, sa Mats Eriksson (M), som både är regionråd och ordförande i Hallands hälso- och sjukvårdsutskott och vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings viktiga sjukvårdsdelegation.

Förbundsordförandena Rogestam och Tallberg avslutade seminariet med att betona betydelsen av att deras organisationer bidrar till att förbättra informationen till sina medlemmar. Dessutom är pensionärsrådens roll som kravställare på bland annat bättre tillgänglighet ute i primärvården viktig.

Man tackade också Barbro Westerholm för att hon ”öppnat” riksdagshuset för pensionärsorganisationerna och dagens seminarium.

Barbro Westerholm, riksdagens äldsta ledamot och en av få som passerat 65, konstaterade att övriga riksdagspolitikers intresse för frågan om ett vaccinationsprogram för årsrika var beklämmande dåligt. De var inbjudna – men ingen kom.

– De fem pensionärsorganisationerna måste ligga på som en elefanthjord om något ska hända i frågor som denna.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Här ligger frågan

Folkhälsomyndigheten arbetar med att ta fram en eventuell rekommendation för ett vaccinationsprogram för äldre.

Myndigheten väntas ge besked om hur man ser på vaccinationer mot influensa och lunginflammation den 1 maj 2016.

Det skulle kunna innebära att regeringen arbetar in ett nationellt vaccinationsprogram för äldre i budgeten för 2017.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas