Äldre kräver lika rätt till vaccination
Foto: Colourbox
Nyheter | Kan rädda liv

Äldre kräver lika rätt till vaccination

Samhället prioriterar inte äldres vaccinationer. Det innebär lidande och dödsfall i onödan, enligt nya rapporten ”Lika rätt till vaccination!”.

Publicerad 2015-09-29

Bakom rapporten står SPF Seniorerna, PRO och vaccinationsföretaget sanofi pasteur MSD.

– Vi anser att äldre måste värnas om på samma förebyggande sätt som barn genom barnvaccinationsprogrammet, skriver SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam och PROs motsvarighet Christina Tallberg i rapportens förord.

– Vi gör gemensam sak för att äldre ska få lika rätt till vaccination oavsett var i Sverige man bor.

Varje år dör i genomsnitt 300-700 personer direkt eller indirekt av säsongsinfluensa och de flesta av dessa är över 65 år eller har en underliggande sjukdom, visar rapporten.
Organisationerna vill nu se att samhället erbjuder alla 65-plussare gratis vaccination mot influensa, lunginflammation och bältros.

– Det skulle ge många äldre personer bättre livskvalitet, ökad trygghet och färre sjukdomsfall, skriver de båda ordförandena, som också poängterar att ett program skulle innebära en betydande samhällsvinst i form av minskade kostnader för framtida vård och omsorg.

SPF Seniorerna och PRO har också undersökt vad organisationernas medlemmar tycker. Cirka 2 900 medlemmar har svarat. En kraftig majoritet är för ett nationellt vaccinationsprogram:

• 83 procent av de svarande är klart positiva till vaccination.
• 63 procent anser att vaccinationer hjälper till att dämpa sjukdomsoro.
• 86 procent är positiva till införandet av ett vaccinationsprogram för äldre.
• Drygt hälften anser att sjukvården inte ger tillräcklig information kring vaccinationer.

Återstår att se om rapporten och seminariet så småningom kan påverka regeringen att besluta om ett nationellt vaccinationsprogram för influensa, lunginflammation och bältros.

Staten skulle i så fall behöva skjuta till 150 miljoner kronor per år, enligt rapporten. Sammanlagt skulle den årliga kostnaden för programmet då bli ungefär 315 miljoner kronor.

Läkaren och riksdagsledamoten Barbro Westerholm (FP) bjuder senare idag in till ett seminarium med anledning av rapporten. Hon vet redan vad hon tycker i frågan.

– Vi lever allt längre i Sverige och andelen äldre kommer i framtiden att bli allt större. Med åldern försämras samtidigt vårt immunförsvar, säger Barbro Westerholm. En åldrande befolkning ökar därför behovet av effektiv förebyggande hälso- och sjukvård, inte minst genom vaccinationer.

Ändå finns alltså inget nationellt vaccinationsprogram för äldre i Sverige.

En panel med företrädare för bland andra SKL (Sveriges kommuner och landsting), Folkhälsomyndigheten och SPF Seniorerna och PRO kommer under seminariet att diskutera hur det kan komma sig.

Folkhälsomyndigheten har tidigare visat att täckningsgraden för exempelvis influensavaccin i Sverige är låg, under 50 procent, vilket är långt under Världshälsoorganisationens (WHOs) målsättning.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kostar olika

Det skiljer mellan landstingen hur man ser på betydelse av fri vaccination till äldre. Såväl tillgång till som kostnader för vaccination varierar. Ett nationellt program skulle kunna utjämna orättvisan, menar SPF Seniorerna och PRO.

2006 beslutade Socialstyrelsen att alla kommuner och landsting måste erbjuda befolkningen vaccination enligt ett barnvaccinationsprogram. Vaccin mot stelkramp, kikhosta och TBC ingår.

Säsongen 2011-2012 dog cirka 1 000 svenskar av influensan. Tre av fyra influensarelaterade dödsfall drabbade personer som var 85 år eller äldre.
Säsongen 2012-2013 var också ett mörkt kapitel. Sveriges drabbades av ett omfattande utbrott av tre influensavirus. En fjärdedel av de som vårdades för influensa inom intensivvården avled.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas