Göteborg satsar på ”barnavårdscentral” för äldre
Nyheter | Seniorhälsa
Foto Colourbox

Göteborg satsar på ”barnavårdscentral” för äldre

Att både behålla det friska hos den äldre människan och att skydda hen från att hamna i kläm mellan kommun och landsting – ja det dubbla målet försöker nu Västra Götaland att förverkliga.

Publicerad 2012-10-17

Projektet kallas Seniorhälsan och leds av Ann-Christine Baar, ledningsstrateg i äldrefrågor i Primärvården Västra Götaland. Nyligen berättade hon om projektet på ett seminarium under de pågående Äldreomsorgsdagarna i Stockholm.
– Det är primärvården som måste ta på sig rollen att samordna till den äldres bästa. Vårt projekt bygger just på samverkan mellan kommunerna och hela samhällets utbud för att främja hälsa å ena sidan och landstingens sjukvård å den andra, berättade Ann-Christine Baar.

Hälsosamtal till alla
Genom att bjuda in alla 65 år och äldre till ett 30 minuters hälsosamtal på vårdcentralen ska den äldre och vårdcentralen få en bild av hur individen mår.
Samtalet, som är helt frivilligt, sker med en distriktssköterska. Det förbereds med en enkät till den äldre om livsstil, hur det står till med balans, munhygien och andra betydelsefulla faktorer. Blodprover tas, viktkontroll och liknande parametrar undersöks.
– Grundmotivet för projektet är att också äldre ska erbjudas en hälsokontroll, precis som barn får det på barnavårdscentraler och vuxna får det på företagshälsovården.
– Varför ska vi hoppa över de äldre? Dessutom finns mycket att vinna för individen och samhället om sjukdomar och problem kan förebyggas, sa Ann-Christine Baar.

Friskvård och inspiration
Samtalet leder till att var och en får en hälsoplan. Den som efter samtal och undersökning visar sig ha behov av vård slussas vidare till rätt omhändertagande inom det ordinarie vård- och omsorgsbehovet, medan den som är frisk kan stärkas ytterligare genom att få vägledning till exempelvis sociala aktiviteter i närområdet.
– Det är inte klokt så mycket bra saker det finns i vårt samhälle. Till exempel via pensionärsorganisationer, säger Ann-Christine Baar.
Varje person får en fast vårdkontakt på vårdcentralen. Vårdkontakten  ska kunna fungera som vårdcoach och samordnare.
– Det här är en funktion som ska fungera året runt, även jul och midsommar, säger Ann-Christine Baar.

Vill nå alla äldre
Projektet är nyligen sjösatt och omfattar åtta vårdcentraler i fem olika stadsdelar i Göteborg. Även tandvården ingår i projektet, inte bara primärvård och kommun.
– Vi hoppas sedan att Seniorhälsan ska kunna spridas i hela Västra Götaland.
När kommer ni att kunna säga något om hur det hela faller ut, vad ni uppnår?
– Svårt att veta. Det behöver kanske pågå under fem år för att få en klar bild av om vi verkligen når alla och inte bara de redan pigga och friska, säger Ann-Christine Baar.

Ger politikerna underlag
Handelshögskolan ska genomföra utvärderingen.
– Ett viktigt mål är att äldre känner sig säkrare i tillvaron. Ett annat är att, eftersom Seniorhälsan omfattar så många äldre, så kommer vi att åstadkomma ett fördjupat folkhälsoarbete som också kan påverka politikerna att fatta beslut utifrån den nya information som vi kommer att kunna sammanställa.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas