Nyheter

Ideologisk äldredebatt: ”Regeringen bör gå kurs i värdegrund”

Dagens riksdagsdebatt om äldrevården gav inga nya besked i sak, men hettade till ideologiskt. Initiativtagande Miljöpartiet upprepade sitt tidigare krav på en ny lag som ska tvinga varje kommun att komplettera lagstiftningen om bemanningen inom äldrevården.

Publicerad 2011-12-16

– Vi vill att regeringen tar fram en lagstiftning som ålägger varje kommun att komplettera de riktlinjer för bemanning som Socialstyrelsen arbetar fram med egna miniminivåer om bemanning i äldreboenden. Vi behöver mer personal, sade språkröret Gustav Fridolin. De äldre och de anhöriga har rätt att veta vilken bemanning som gäller, och ingen politiker eller privat utförare ska kunna skära ned i skymundan.

Varje kommun ska alltså komplettera de nationella kvalitetsriktlinjerna med egna, mätbara miniminivåer om bemanning i äldreomsorgen  som exempelvis kan precisera antal personal per omsorgstagare, sade Gustav Fridolin.

– Kommer alliansen att stödja det? frågade Gustav Fridolin som senare också under debatten ansåg att regeringskansliet bör gå en kurs i värdegrundsarbete snarare än äldreomsorgspersonalen ute i landet.

– Det grundläggande problemet i svensk äldreomsorg är nog inte personalens värdegrund utan kanske snarare politikens värdegrund. Man har skurit ned så kraftigt i personalstyrkan att vi nu tvingas se skandaler som skadar hela vårt förtroende för omsorgen och tryggheten inför ålderdomen. Sedan är man inte beredd att satsa det som krävs för att reparera den skada som är gjord. I stället skyller man indirekt på personalen. Kanske skulle det behövas ett värdegrundsarbete också i Regeringskansliet.

Vinstpengar

Äldreminister Maria Larsson slog fast att vinster i vården inte ska kunna föras utomlands.
Hon hänvisade också till regeringens överenskommelse med SKL och de fyra miljarder som regeringen avsätter till äldrevården under mandatperioden.

Gustav Fridolin upprepade att riskkapitalbolag inte ska kunna flytta svenska skattepengar till skatteparadis i stället för att gå till äldrevården, vilket också Margareta B Kjellin (M) höll med om.

Ulla Andersson (V) markerade sin inställning att vinster i vården – vare sig de beskattas i Sverige eller går till skatteparadis – inte är förenligt med principen att skattemedel ska gå till äldrevård och ingenting annat.

Skillnader och samsyn

Alla ledamöter i debatten enades om att skandaler och vanvård finns i både privat och offentlig vård, liksom i vänster- som högerstyrda kommuner.

Borgerliga ledamöter kritiserade S, V och MP för att vara ideologiskt blockerade mot vinst i vården och för fixerade personaltal i äldrevården.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Läs mer

Läs Veteranens direktreferat från riksdagsdebatten här.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas