”Låt äldre påverka maten”
Nyheter | Uppdaterad!
Foto: Colourbox

”Låt äldre påverka maten”

Kalla matlådor och svårt att önska särskild mat. Så ser det ut för äldre med mat via hemtjänsten. Bara var åttonde kommun har fler än en matleverantör, enligt SPF Seniorernas enkät.

Tidningen Senioren
Publicerad 2016-11-18

Trots vetskap om risker med vikande aptit tillåts bara ett fåtal seniorer med mat från hemtjänsten välja sin egen mat. Men tråkig matlåda och osocial måltidssituation leder ofta till dålig aptit, näringsbrist och sjukdom.

Ingen ansvarig äldreomsorgspolitiker kan ha undgått den omfattande rapportering om det sambandet, inte minst genom SVT-serien ”Sveriges bästa hemtjänst”. Trots riskerna för tusentals äldre återstår mycket att göra för landets äldre med mat från hemtjänst, menar såväl experter som landets seniororganisationer.

Rikstäckande enkät

Valfrihet och inflytande för dem det gäller är en pusselbit. SPF Seniorerna har därför gjort en enkätundersökning med svar från 253 av landets 290 kommuner. Resultaten visar på en svagt utvecklad och i vissa fall närmast obefintlig valfrihet:

I nästan hälften av landets kommuner (45 procent) är kalla matlådor från en förutbestämd leverantör det enda alternativet för seniorer som får mat levererad från hemtjänsten. Och i nästan var femte kommun (18 procent) görs överhuvudtaget inga uppföljningar av hur de äldre själva upplever maten och måltidsmiljön.

Bara en leverantör

Av svaren framgår också att det bara är i 13 procent av kommunerna, eller drygt var åttonde kommun, som man kan välja mellan olika matleverantörer. Det är dock en liten ökning från förra året, då endast 12 procent av de svarande kommunerna uppgav att man kunde erbjuda fler än en leverantör. I hälften av de övriga kommunerna erbjudes  de äldre möjlighet att välja mellan fler än två måltidsalternativ per dag.

På frågan om äldre själva kan önska en särskild maträtt med tillhörande dryck uppger 169 kommuner av 253 att svaret är nej.

Det här är oacceptabelt, anser SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam som kräver att regeringen lyfter frågan om maten i omsorgen.

– Vi vill se en nationell kvalitetssatsning på äldres måltider. Det måste vara möjligt att öka äldres möjlighet att påverka måltiderna i äldreomsorgen, exempelvis genom att kunna välja mellan olika matleverantörer.

Det visade enkäten

• I 87 procent av de 253 kommunerna, alltså i 219 kommuner, kan äldre inte välja mellan olika leverantörer av mat. Är man inte nöjd med kall matlådan finns alltså inget alternativ.

• I 113 av de 219 kommunerna som anlitar endast en leverantör får de äldre kalla matlådor. I 40 kommuner får man varma lådor. I ett fåtal kommuner hjälper personal till med enklare matlagning.

• I undersökningen ställs frågan om äldre själva kan önska en särskild maträtt med tillhörande dryck. Här uppger 169 kommuner att svaret är nej.

Dölj faktaruta

Problem med undernäring

Nya studier från Jönköpings universitet visar att en fjärdedel av alla äldre kan vara undernärda och nästan hälften befinna sig i riskzonen.

– Många kommuner mäter förekomsten av undernäring bland äldre med hemtjänst, men för bara 34 procent av dem i riskzonen registrerades en åtgärd. Det är anmärkningsvärt att kommuner inte verkar följa Socialstyrelsens regler om att förebygga undernäring, framhåller Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket och Yngve Gustafson, professor och överläkare i geriatrik vid Umeå Universitet i en debattartikel.

Kräver valfrihet

Cirka 50 000 svenskar får måltider via hemtjänsten. Eftersom alltfler blir äldre kommer siffran att öka.

Nu vill förbundet se större valfrihet och individuell anpassning av maten inom omsorgen, och efterlyser en rikstäckande kvalitetssatsning på äldres mat.
Här kan du se ett inslag från Tv4 med anledning av enkäten:

På vissa håll i landet har SPF Seniorerna så kallade matpatruller som testar seniormat på boenden. Här kan du läsa om Jönköpings matpatrull från ett reportage förra sommaren.

Text:
Jan Arleij jan.arleij@senioren.se
Frida Andersson Johansson frida.johansson@senioren.se

Tidningen Senioren
Publicerad 2016-11-18
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas