Nyheter | Avvaktar

Linköpingsmodellen kvar i frysboxen

Regeringen ger inte besked om Linköpingsmodellen. Äldreminister Åsa Regnér (S) hänvisar till pågående utredningar.

Jan Arleij
Publicerad 2016-06-30

Äldreministern har nu besvarat riksdagsledamoten Eva Lindhs fråga om regeringen kommer att ta initiativ för att de kommuner som så önskar ska kunna fortsätta att erbjuda stöd och insatser på ett mer lättillgängligt sätt.

Eva Lindh, liksom äldreministern Socialdemokrat, argumenterar för att det ska vara tillåtet för kommuner som Linköping att kraftigt förenkla eller helt stryka delar av biståndsbedömning av äldreomsorg.

”Prioriterad fråga”

– Frågan är prioriterad för mig och regeringen, säger Åsa Regnér och hänvisar till Susanne Rolfner Suvantos uppdrag att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

– I uppdraget ingår att se över och om det bedöms lämpligt lämna förslag på ett enklare och mer flexibelt sätt för kommuner att fatta beslut om omsorg och annan service till äldre.

Socialtjänstlagen

Regeringen bereder för närvarande också frågan om en översyn av socialtjänstlagen.

– I vad mån frågan om lättillgängligt stöd och förenklad biståndsbedömning kan komma att ingå i en sådan översyn får jag återkomma till längre fram.

Finns möjligheter

Susanne Rolfner Suvanto meddelar på sitt twitterkonto, med anledning av gårdagens Senioren.se-rapportering att frågan är viktig och ”det finns stöd i befogenhetslagen” att genomföra förenklade biståndsbedömningar redan idag.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Stoppad Linköpingsmodell

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort bedömningen att Linköpingsmodellen inte är förenlig med lagstiftningen och har förelagt Linköpings kommun att upphöra med modellen.

IVO:s beslut har vunnit laga kraft under våren 2016.

Det innebär att kommuner inte kan frångå kraven på att utreda, bedöma och fatta biståndsbeslut när det gäller insatser i socialtjänsten och att möjligheten att tillämpa någon form av förenklad handläggning inte är förenligt med gällande rätt.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-06-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas