Många seniorer ratar e-tjänster
Nyheter | Datormognad

Många seniorer ratar e-tjänster

Tekniken är fortfarande alltför outvecklad för att e-tjänster ska tilltala flertalet seniorer. Det visar en ännu opublicerad undersökning från AMF.

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-19

Pensionärers tillgång till internet och förmåga att utnyttja tekniken är en grundläggande fråga för samhället, inte minst ur demokratisk synvinkel.

AMF gjorde i somras en undersökning om hur aktiva pensionärer är i sociala medier.

I samma undersökning frågade man också om vad seniorerna tycker om att sköta sin ekonomi digitalt och om man föredrar e-tjänster i kontakten med myndigheter, banker och företag i ärenden som kräver identifiering.

Saknar tillgång

Senioren.se har tagit del av huvudresultaten i undersökningen:

•    De pensionärer som sköter sina bankärenden via internet är nöjda.
•    De allra flesta uppger att man sköter sin ekonomi med hjälp av datorn. Nästan nio av tio av de som svarat tycker att det är enkelt.
•    Sex av tio i åldersgruppen 61-70 år har tillgång till e-legitimation.

– När e-tjänster kommer på tal är man mer kluven. Det är verkligen inte någon schweizisk armékniv som möter alla behov, konstaterar Dan Adolphson, trygghetsekonom på AMF.

Lättanvänd teknik

I ärenden som kräver identifiering, exempelvis hos myndigheter och företag, uppger bara 44 procent att de föredrar e-tjänster.

Här är skillnaderna mellan könen stora, hela 50 procent av männen föredrar e-tjänster jämfört med bara 38 procent bland kvinnorna.

– Genomgående gäller att ju äldre man är desto mindre sannolikt är det också att man föredrar e-tjänster. Tekniken måste vara lättanvänd, summerar Dan Adolphson.

Många väljer datorn

Så sköter pensionärer på nätet sköter sin ekonomi i undersökningen:

1. Dator 75 procent
2. Surfplatta 7 procent
3. Mobiltelefon 6 procent
4. Bankkontor 4 procent
5. Partner eller närstående 4 procent

Generellt är användningen av surfplatta och mobiltelefon vanligare bland kvinnor och yngre pensionärer.

Dölj faktaruta

Föredrar brev

Annars väljer man andra kontaktvägar, visar AMFs enkät.

Tre av tio anger att de föredrar brev när det gäller information om sin pension, visar AMF-undersökningen.

– Men med smidigare e-tjänster kommer de flesta att välja bort telefonköer och krångliga blanketter, säger Dan Adolphson.

– Blivande pensionärer är vana att använda e-legitimation och jag tror att det finns en förväntan om att kunna gå i pension digitalt, och det för alla delar av pensionen.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Undersökningen

Undersökningen låg som en länk i ett informationsmail som i juni 2016 skickades till AMF-kunder som får pensionsutbetalning och är 55 år äldre.

Totalt 18 825 personer svarade (varav 54 procent män och 46 procent kvinnor) – en svarsfrekvens på 14 procent.

De som svarat på undersökning en har en aktiv mailadress och är alltså sannolikt internetvana.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-09-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas