Måste ge ekonomiskt stöd till äldre anhöriga
Nyheter | Ekonomi
Foto Colourbox

Måste ge ekonomiskt stöd till äldre anhöriga

Var femte ger ekonomiskt stöd till en äldre anhörig. Det visar en undersökning från Novus.

Jan Arleij
Publicerad 2020-05-26

SPF Seniorerna har bett Novus fråga ett representativt urval i vilken utsträckning man bidrar till att äldre ska klara sig ekonomiskt.

Frågan som ställdes var: ”Händer det att ni inom familjen eller släkten ger ekonomiskt stöd till en äldre anhörig?”

Nästan en av fem, 18 procent, svarade ja. Fyra procent ger regelbundet ett ekonomiskt stöd till en äldre anhörig och 14 procent svarade att man gör det vid enstaka tillfällen.

Ett beroende

– Detta har sin förklaring i de otillräckliga pensionsnivåerna och är ett underbetyg för pensionssystemet, kommenterar SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson.

Att en av fem ger ekonomiskt stöd till äldre anhöriga visar på ett beroende av yngre anhöriga bland landets seniorer, menar Eva Eriksson.

Osäkert stöd

Coronakrisen förvärrar också situationen för ekonomiskt utsatta seniorer.

– För en hel del yngre är situationen på arbetsmarknaden nu klart mer oviss än för bara en månad sedan. Människor förlorar sina jobb eller permitteras, en del har kvar sina jobb och företag men känner osäkerhet inför framtiden, säger Eva Eriksson.

– Det är inte säkert att man då prioriterar att ge ekonomisk hjälp till äldre anhöriga.

Hon hoppas att det inte är så, utan föreslår att istället ännu fler kan tänka på att fråga anhöriga eller bekanta som är seniorer om hur det står till ekonomiskt.

– Det är viktigt att vi ställer upp för varandra på olika sätt nu.

Måste näthandla

En annan faktor som sätter press på seniorers ekonomi är att man, mot bakgrund av att man ska begränsa sina sociala kontakter, börjat näthandla i allt större utsträckning.

Ibland är priserna på exempelvis mat något högre och i flera fall måste man komma upp till en viss summa för att en hemleverans ska vara kostnadsfri.

Eva Eriksson.

Äldre som lever ensamma kommer inte alltid upp i sådana summor för en veckas matinköp, enligt SPF Seniorerna.

– Vi uppmanar därför livsmedelskedjorna att ta hänsyn till seniorer, i första hand de ensamstående, och i alla fall överväga en lägre miniminivå för kostnadsfri hemkörning, säger Eva Eriksson.

Systemets fel

SPF Seniorerna anser att Novusundersökningen tydligt visar att pensionssystemet inte levererar tillräckliga pensioner.

– Det är ett klart underbetyg till det svenska pensionssystemet, att den yngre delen av befolkningen måste rycka in och hjälpa till ekonomiskt. Efter ett långt arbetsliv ska man känna sig trygg ekonomiskt, säger Eva Eriksson.

– Vårt krav på att hela systemet måste ses över, pensionsavgiften måste höjas och komma både dagens och framtidens pensionärer till del står fast.

Undersökningen

SPF Seniorerna lät analys- och undersökningsföretaget Novus fråga 1 001 personer under perioden 6-11 mars. 58 procent svarade. Det finns, enligt Novus, inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen är representativ.

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-05-26
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas