Svagt förtroende för pensionssystemet
Nyheter | Undersökningar

Svagt förtroende för pensionssystemet

En majoritet av svenskarna vill höja avgiften till pensionen. Det visar en ny undersökning från fackförbundet Forena. Och SPF Seniorerna håller med.

Jan Arleij
Publicerad 2021-01-28

Pensionerna blir för låga och att höja pensionsåldern räcker inte för att lösa problemet, anser svenskarna enligt Forenas undersökning.

Åtta av tio svenskar anser att det allmänna pensionssystemet ger pensionärer en ”ganska låg” eller rentav ”mycket låg” ekonomisk standard, visar enkäten som gjorts av undersökningsföretaget Novus.

Svagt stöd

Fyra av tio svarande uppger också att de känner stor oro för hur pensionen ska räcka till.

Men vad vill då svenskarna att politikerna ska göra åt saken?

Ja, bara en av tio stödjer politikernas linje om att vi ska arbeta längre och allt högre upp i åldrarna i takt med att medellivslängden ökar.

– Det finns en skepsis mot höjd pensionsålder, framför allt i LO-grupperna, som har fysiskt tunga jobb och har svårt att jobba högt upp i åldrarna, säger Håkan Svärdman som är samhällspolitisk chef vid Forena till Arbetet.

Detta är Forena

Forena är försäkringsbranschens fackförbund. Medlemmar finns inom alla yrkesroller på försäkringsbolag, banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare. Forena är det största facket bland akademiker och chefer i försäkringsbranschen.

Dölj faktaruta

32 procent föredrar att pensionsavgifterna – som idag är 17,21 procent av lönen – höjs.

35 procent vill se en kombination av höjda avgifter och högre pensionsålder.

– Undersökningen bekräftar vad vi sett i tidigare studier. Förtroendet för pensionssystemet brister, säger Håkan Svärdman.

Sjunker hela tiden

Sedan pensionssystemet infördes på 1990-talet har pensionerna sjunkit år för år.

Forenas årliga pensionsrapporter visar att de som går i pension i dag får 47 procent av slutlönen i allmän pension, mot 61 procent av slutlönen för tidigare generationer (jämförelsen avser årskullarna som föddes 1952 respektive 1938).

Håkan Svärdman.

– För en genomsnittlig löntagare med 32 000 kronor i månadslön betyder det att pensionen har fallit med 4 500 kronor före skatt, säger Håkan Svärdman.

Dölj faktaruta

Forenas resultat överensstämmer väl med SPF Seniorernas egna opinionsundersökningar till allmänheten.

Cirka sju av tio svarande menar att höjd pensionsavgift ensamt eller i kombination med höjd pensionsålder är den lösning som man föredrar. Politikens lösning, enbart höjd pensionsålder, får stöd från ungefär en av tio svarande.

– Det betyder att det finns en uppenbar diskrepans i vilka lösningar som anses lämpliga, vilket kan bidra till det fallande förtroendet för pensionspolitiken, säger Anna Eriksson som är SPF Seniorernas sakkunniga i pensionsfrågor.

Anna Eriksson.

Forenas undersökning visar också att de svarande inte är nöjda med de pensioner som systemet ger idag och att man känner oro inför pensionen.

– Vi har precis som Forena länge varnat för att många inte är tillfreds med varken pensionsnivåer eller den förda pensionspolitiken, säger Anna Eriksson.

Att människor vill se förändringar av systemet och förstärkningar av pensionerna är inte förvånande, anser hon.

– En reform eller åtminstone betydande förändringar av pensionspolitiken har ett brett stöd bland seniorer men också bland löntagare.

Debatt behövs

Exakt hur sådana förändringar skulle kunna se ut saknas det dessvärre en bred debatt om både i politiken och bland väljarna, anser SPF Seniorerna. Väljarna har svårt att ta del av politiska skiljelinjer, argument och alternativ.

– Men det behövs helt klart en sådan debatt och det krävs förändringar för att klyftan mellan pensionspolitiken och väljarna ska kunna överbryggas, säger Anna Eriksson.

– Annars blir det svårt för människor att känna sig trygga med sin pension och att kunna lita på systemet och politiken.

SPF Seniorernas resultat

Redan i mars 2020 ställdes frågan av Novus på uppdrag av SPF Seniorerna. Resultaten är påfallande lika de som Forena nu presenterar.

Frågan: Pensionsnivåerna i förhållande till individens sista lön blir successivt lägre. Pensionerna skulle kunna höjas genom att höja pensionsavgifterna eller genom att arbeta några år till efter 65 år. Vilken lösning föredrar du?

Resultaten:
Bara höjd pensionsavgift: 34 procent
Bara höjd pensionsålder: 7 procent
Kombination av höjd pensionsålder och avgiftshöjning: 35 procent
Låta dagens system vara oförändrat: 8 procent
Vet inte: 17 procent

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-01-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas