Nyheter | Pensioner

Kommunlista: Här ökar risk för fattigdom

I de allra flesta av landets kommuner fall ökar andelen fattigpensionärer. Det visar statistik från SCB.

Jan Arleij
Publicerad 2019-02-12

SPF Seniorernas pensionsexperter har granskat SCBs statistik över hur stor andel pensionärer som är ekonomiskt utsatta i landets samtliga kommuner.

Om den sammanlagda inkomsten är 60 procent eller mindre av den svenska medianinkomsten föreligger risk för relativ fattigdom, enligt EU:s normer.

Bara några få kommuner har fått en förbättrad situation 2017 jämfört med tidigare, visar sammanställningen.

Varje år

Statistiska centralbyråns (SCB) gör årliga mätningar av äldre personers pensioner och risken för fattigdom. Så här ser det ut i genomsnitt för hela landet:

2011: 13,9 procent
2012: 12.9 procent
2013: 11,8 procent
2014: 13,5 procent
2015: 15,6 procent
2016: 14,9 procent
2017: 15,6 procent

– Det här är ännu en rapport som visar att pensionssystemet inte fungerar, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson till Expressen.

Räcker inte

Med tanke på att siffrorna i SCB-statistiken är från 2017 och att effekterna av höjningarna slår igenom först nästa år kan man möjligen anta att problemet med fattigpensionärer är på väg att förbättras.

– Det tror jag inte. Det här lappandet och lagandet leder bara till kortsiktiga lösningar.

Eva Eriksson, SPF Seniorerna
Eva Eriksson.

– På 90-talet sades det att pensionsnivån skulle ligga på 60 procent av lönen. I dag har en fjärdedel försvunnit och vi närmar oss 45 procent allmän pension av lönenivån.

Mer pengar

Hon lyfter fram att Sverige har bland Europas högsta sysselsättningar, vi har högst sysselsättningsgrad och flest antal år i arbetslivet. Ändå räcker inte pengarna.

– Mer pengar måste in i pensionssystemet. I dag ligger nivåerna långt under vad som utlovades på 90-talet när systemet gjordes om, säger Eva Eriksson till Expressen.

Kommun för kommun

Tabellen anger antalet äldre (personer 65 år och uppåt) som enligt EU:s norm lever i eller riskerar fattigdom. För att hamna i denna grupp ska den sammanlagda inkomsten vara 60 procent av medianinkomsten eller lägre.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-02-12
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas