Ökad kunskap om hur de äldsta mår
Foto: Getty Images
Nyheter | Förbättring

Ökad kunskap om hur de äldsta mår

Personer över 85 år rapporterar ett gott psykiskt välbefinnande i nivå med övriga befolkningen. Det visar en ny stor undersökning från Folkhälsomyndigheten som nu har frågat också de allra äldsta.

Jan Arleij
Publicerad 2022-11-17

Syftet med den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som i år besvarats av närmare 17 000 personer, är att undersöka hur Sveriges befolkning mår och att följa förändringarna i hälsa över tid.

Undersökningen som är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och regionerna genomfördes i år för sjuttonde gången.

Efter att tidigare ha fått stark kritik, bland annat från SPF Seniorerna för att inte fråga medborgare över 84 år, så har myndigheten nu ändrat policy. För första gången kan man redovisa resultat för personer som är 85 år och äldre.

– Folk lever längre och det har blivit relevant att ha med den äldsta gruppen. De har också svarat i relativ hög utsträckning, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten, till TT.

Hillevi Busch.

Det visar sig att drygt 80 procent rapporterar att de har ett gott psykiskt välbefinnande, vilket är på samma nivå som befolkningen i sin helhet.

Det är till och med färre bland de äldsta som uppger att de har depression, ängslan, oro eller ångest jämfört med de yngsta mellan 16 och 24 år.

Svårt att tolka

Det är dock paradoxalt eftersom andelen som hämtar ut antidepressiva ökar med åldern.

– Det skulle också kunna handla om en vana att reflektera och uttrycka sig kring psykisk hälsa. Man kan tänka sig att ord som ångest betyder olika sak för olika generationer, säger Hillevi Busch.

När det gäller den allmänna hälsan uppger 40 procent inom den äldsta gruppen att de har en god hälsa, jämfört med drygt 70 procent i övriga befolkningen.

Långt till jämlikhet

Det finns skillnader mellan olika grupper i samhället, där faktorer som socioekonomi och kön påverkar, konstaterar Folkhälsomyndigheten.

Det är också klart att personer med högre utbildningsnivå i större utsträckning uppger att de har en god hälsa, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Karin Tegmark Wisell.

– För att uppnå det nationella folkhälsomålet om en god och jämlik hälsa i hela befolkningen är fortsatta insatser mycket viktiga. Det handlar om att stärka folkhälsan genom olika hälsofrämjande åtgärder och insatser för att förebygga sjukdomar, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Undersökningen

Den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” skickades i år till 44 800 slumpmässigt utvalda personer från 16 år och uppåt, varav 16 791 personer svarade.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-11-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas