Pensionärerna laddar upp med ny kunskap
Nyheter | SPF på turné

Pensionärerna laddar upp med ny kunskap

SPF har mobiliserat äldrepolitiska styrkor i hela Sverige. Hundratals ledamöter i pensionärsråden ute i kommuner och landsting samlades för att uppgradera sin kanske viktigaste ammunition: kunskap.

Publicerad 2013-05-13

I skrivande stund reser förbundets experter runt till fem orter i landet där hundratals ledamöter möter upp för att få de senaste kunskaperna på en rad nyckelområden.

Idag är platsen Gävle. Närmare hundratalet ledamöter från fem Norrlands-distrikt sitter på ”skolbänken” för att vässa sina kunskaper och sitt sätt att jobba för att effektivt kunna påverka politikerna på hemmaplan.

Professorerna Lars Nilsson talar om SPFs arbete mot ålderismen i samhället och Margareta Grafström om vad pensionärsrådsledamöterna kan göra för att stärka anhörigas situation och hur våld mot äldre kan bekämpas.

Matnyttigt
Understödda av förbundskansliets omvärldsanalytiker Gunnar Degerman och folkhälsoansvarige Ola Nilsson ges ledamöterna idéer om hur arbete kan drivas vidare.

Under rubriken ålderism berättade Leif Bergstedt också om hur SPF lokalt kan inspirera äldre att jobba vidare efter 65 och Lisbeth Bolin om hur äldres ideella insatser kan värderas i ekonomiska termer.

– Det är en väldigt informativ och stimulerande dag, säger Bo Hedås, KPR-ledamot från Hedemora i en paus. Jag har bara hunnit vara med på ett enda möte i kommunala pensionärsrådet, så därför sitter en sån här genomgång helt rätt för mig.

Ta mer av makten
I täten för förbundskansliet experter och sakkunniga står kanslichefen Stickan Carlsson och förbundsordförande Karl Erik Olsson.

Karl Erik Olsson inledde med att tala om vikten av att äldre tar plats i det politiska spelet.

– Vi ska försöka ta vår del av makten. Den här dagen kommer förhoppningsvis att inspirera er att göra ett bra jobb för att nå det målet.

Media på kroken
SPF försöker i samband med besöket i Gävle att intressera media för organisationen SPF och dess politiska arbete.

Det handlar också om att få ut vilka som blir SPFs tunga valfrågor: kampen mot ålderismen, för en bättre vård och omsorg och för bättre ekonomi för landets pensionärer.

Under lunchen blev det napp då Karl Erik Olsson fick vänta med maten för att ge Gefle Dagblad och Arbetarbladet i Gävle en telefonintervju om den pågående  SPF-dagen i Scandic Gävle Västs konferensanläggning.

(Turnén är nu avslutad)

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fem distrikt

Distrikten som samlats i Gävle under måndagen:

  • Västernorrland
  • Dalarna
  • Hälsingland
  • Härjedalen
  • Gästrikland

Efter Gävle gästade SPFs turné Södra torget i Västerås och Polstjärnan i Stockholm.

Tidigare hade man besökt Hässleholm och Göteborg.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas