Arbetsgrupp tar fram tyngsta valfrågorna
Nyheter | Val 2014
SPF tillsätter en arbetsgrupp för att ta fram de viktigaste valfrågorna för förbundet Foto Coloubox

Arbetsgrupp tar fram tyngsta valfrågorna

SPFs förbundsstyrelse har tillsatt en arbetsgrupp som ska ägna hösten åt att mejsla fram de frågor som SPF bör satsa särskilt på i valrörelsen.

Publicerad 2013-05-27

Redan under vårens distriktsordförandekonferens i slutet av april debatterades vilka valfrågor som bör prioriteras 2014.

Boende, ekonomi och sjukvård var områden där man ville se SPF driva frågor inför valet. Bland annat föreslogs krav på att lika skatt för pensioner som för arbete ska genomföras under nästa mandatperiod, samt att pensionerna ska följa löneutvecklingen

SPF bör också motverka ålderism inom vården, menade man. Behandling måste ges lika och rättvist oavsett om man har fyllt 65 år eller inte.
Flera distrikt ville också driva frågan om att tandvården ska omfattas av sjukförsäkringen, att man ska betrakta ”tänderna som en del av kroppen”.

Distriktsordförandekonferensen poängterade också vikten av att synas i medierna, dels för att sätta press på partierna under valrörelsen, dels för att få en ännu bredare allmänhet än idag att upptäcka SPFs äldrepolitiska ambitioner och insatser.

Redan på bordet

Några av de politiska sakfrågorna är redan på bordet. Och SPF har synts i medierna. I en stort uppslagen debattartikel i Aftonbladet den 14 maj listar SPFs ordförande Karl Erik Olsson och kanslichefen Stickan Carlsson några huvudområden:
”Vi fokuserar på tre områden: arbetsmarknad, privatekonomi och äldreomsorg.” skriver de i artikeln.

Under rubriken ”arbetsmarknad” hamnar SPFs kamp mot ålderism. I samma veva kommer man åt det växande problemet med välfärdens finansiering:
”En av de svåraste utmaningarna som Sverige står inför är att de äldre blir fler och de i aktivt arbete blir färre”, skriver Karl Erik Olsson och Stickan Carlsson. ”Om inget görs kommer kostnaderna för välfärden bli större och kostnaderna mindre. Vi behöver en förändring både när det gäller rätten att arbeta längre men också när det gäller attityder mot äldre på arbetsplatserna.”

Nu går alltså förbundet vidare med arbetet inför valet med val 2014-gruppen. Beslutet om arbetsgruppen, som består består av förbundsordförande Karl Erik Olsson, 2:e vice ordförande Ingela Lindberger, styrelseledamöterna Inger Nyberg, och Kjell Skålberg samt SPFs kanslichef Stickan Carlsson, klubbades under förbundsstyrelsens tvådagarsmöte i Skåne den 22-23 maj.

Utöver att ta fram valfrågor för SPF ska gruppen ska också fundera på hur SPF på bästa sätt ska nå ut med sina valbudskap.

Även detta diskuterades under distriktsordförandekonferensen i april. Klara budskap, kampanjer och debatter, var några av förslagen.
– Vi måste arbeta med enkla och klara budskap, och dem måste vi pumpa på med, sade Lindy Yngvesson, distriktsordförande i Östgötadistriktet.
Stockholms distriktsordförande Kerstin Hallgren var en av dem som ansåg att hearingar och debatter runt om i landet är ett bra sätt att arbeta, för att få besked från politiker och gehör i medierna.
Blekinges distriktsordförande Kjell GG Johansson slog ett slag för demonstrationer:
– SPF ska vara en kamporganisation, vi ska synas och höras. Då är demonstrationer ofta effektiva, och varför inte med övriga pensionärsorganisationer?
– Varje distrikt bör göra försök att samla lämpliga organisationer för att ta steget gå ut på gator och torg och visa upp oss. Det här är vi i dag lite dåliga på, om vi ska vara ärliga.

Nu återstår att se om val-2014-gruppen kommer fram till samma sak.

Den nytillsatta gruppen kommer troligen också att ta fram underlag till en uppdaterad äldrepolitisk plattform, som förbundsstyrelsen får ta ställning till.
Jan Arleij

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas