SPF på turné inför valet
Nyheter | Vässning
SPF vässar argumenten under en turné inför valet 2014 Foto Colourbox

SPF på turné inför valet

Ålderism, äldres boende, vård och omsorg samt våldsutsatta äldre, det är ämnen där argumentationen ska stärkas lokalt.

Publicerad 2013-04-17

För att säkerställa att frågorna hamnar på agendan i det lokala påverkansarbetet har SPF begett sig ut på turné.
Under turnén får representanter i kommunernas och landstingens pensionärsråd runt om i landet besök av nyckelpersoner inom förbundet som ska hjälpa dem att vässa argumenten i sitt lokala påverkansarbete. Fem konferenser genomförs på fem olika platser, för att samtliga SPFs distrikt ska kunna få information och inspiration. Även andra lokala råd och intresserade medlemmar är välkomna att delta i konferenserna.

– Vi släpper inte taget om våra krav när det gäller pensioner och skatter, säger SPFs kanslichef Stickan Carlsson. Nu åker vi ut i landet för att bygga för framtiden och stärka inflytandet på lokal nivå där fokus ligger på ålderism, det vill säga fördomar som kan leda till diskriminering på grund av ålder, äldres välbefinnande, boende samt vård- och omsorg.

Stickan Carlsson fungerar som moderator under dagen, där SPFs förbundsordförande Karl Erik Olsson inleder.

Under konferensen kommer bland andra SPFs sakkunnige Lars Nilsson tala om fördomar mot äldre, och ge tips på hur man kan arbeta för att motverka ålderismen i samhället. Gunnar Degerman, omvärldsanalytiker på SPF och Margareta Grafström, sakkunnig, ska motivera deltagarna att använda sitt inflytande vad gäller boenden, anhörigstöd och vård och omsorg.

Våld mot äldre

Slutligen talar Ola Nilsson, folkhälsoansvarig på SPF, tillsammans med Margareta Grafström, om äldres välbefinnande, EU-projekt inom ämnet samt kampanjen ”Våldet går inte i pension” som är ett samarbete mellan SPF och flera andra organisationer. Kampanjen har till syfte att uppmärksamma våldet mot äldre samt uppmana beslutsfattare att vidta åtgärder för att minska äldres utsatthet.

Dagen avslutas med en paneldebatt, där Karl Erik Olsson, Lars Nilsson, Gunnar Degerman, Ola Nilsson och Margareta Grafström deltar och svarar på frågor.

 

Hässleholm och Göteborg är redan avverkade. Kvar på turnéschemat står Gävle, Västerås och Stockholm.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Så går hela turnén:

17 april, Hässleholm
(Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötlands distrikt)

18 april, Göteborg
(Halland, Göteborg, Skarabort, Norra Älvsborg, Södra Älvsborg och Bohus distrikt)

13 maj, Gävle
(Västernorrland, Dalarna, Hälsingland, Gästrikland och Härjedalens disktrikt)

14 maj, Västerås
(Sörmland, Uppsala, Västmanland, Värmland och Örebro distrikt)

15 maj, Stockholm
(Stockholm, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Gotlands dikstrikt)

Medverkande:
Stickan Carlsson, kanslichef SPF
Karl Erik Olsson, förbundsorförande
Lars Nilsson, sakkunnig, prof emeritus i farmakologi
Lisbeth Bolin, medlem i ålderismprogrammet
Leif Bergstedt, medlem i ålderismprogrammet
Gunnar Degerman, omvärldsanalytiker SPF
Margareta Grafström, sakkunnig, prof emerita i vårdvetenskap
Ola Nilsson, folkhälsoansvarig

Även media är inbjuden till konferenserna.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas