Peter Sikström: Många har inte råd
Peter Sikström.
Nyheter | Valet 2022

Peter Sikström: Många har inte råd

Partierna förbiser att många seniorer inte har råd att bli digitala. Det går inte ihop med viljan att göra Sverige till världsetta på området.

Jan Arleij
Publicerad 2022-06-18

– Nej, det lär bli svårt för Sverige att bli världsledande om partierna inte anser att äldre ska ha råd med den digitala utrustning som faktiskt krävs, säger Peter Sikström som förutom att vara SPF Seniorernas generalsekreterare också är organisationens talesperson i it-frågor.
– Jag är förvånad över att inget parti i Seniorens enkät är berett att subventionera digital utrustning. Många seniorer vill bli mer digitala men har inte råd. Det kan politiken inte blunda för hur länge som helst.
På 1990-talet genomfördes hem-PC-reformen för arbetstagare, påminner Peter Sikström.
– Den gav en stor skjuts framåt i datoranvändandet. Nu behöver någonting liknade göras för seniorer så att ingen ställs utanför.

Det finns ett annat område där politiken inte hänger ihop med verklighetens krav, anser Peter Sikström.
– Den snabba tekniska utvecklingen gör att vi har ett ständigt behov av fortbildning. Här har samhället en skyldighet att stötta exempelvis ideella föreningar som försöker erbjuda seniorer ett livslångt lärande.
Även om partierna skulle vässa sina förslag med subventioner och satsningar på mer utbildning måste det alltid finnas alternativ till det digitala.
– Bor man i Sverige ska man ha möjlighet att utnyttja sina rättigheter och ta del av samhällets service också utan att behöva digital kompetens eller dyr utrustning. Vårt land är till för alla oavsett om man väljer att vara digital eller inte.

Här är politikernas svar trots allt mer löftesrika, menar Peter Sikström:
– Det är bra att alla partier är beredda att arbeta för att kontakter och service från kommuner, regioner och staten även ska erbjudas fysiskt. Då kan man möta behovet att få svar från någon per telefon eller på plats.
– Man verkar inse vikten av att kunna få information och besked på papper och att kunna använda kontanta betalmedel. b

Fotnot: För att hjälpa både medlemmar och föreningar att bli mer digitala har förbundet tillsatt en digitaliseringsstrateg som under 2022 och 2023 bland annat ska hjälpa SPF Seniorernas medlemmar.

Jan Arleij
Publicerad 2022-06-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas