Politiker överens över blockgränsen: nödvändigt med statligt stöd till hissar
Nyheter | tillgänglighet
Foto: Jan Arleij

Politiker överens över blockgränsen: nödvändigt med statligt stöd till hissar

Alla parter och partier ville se ett statligt stöd till fler hissar i landets flerbostadshus. Enigheten om samhällsnyttan i en sådan satsning var både bred och djup under den paneldebatt som avslutade SPF Seniorernas och Hissförbundets seminarium på onsdagen.

Publicerad 2015-11-04

Efter presentationen av SPF Seniorernas och Hissförbundets rapport ”Lönsamt med tillgängliga bostäder” deltog i en paneldebatt Ewa Samuelsson, Solveig Paule, Andreas Löwenhöök, Fredrik von Platen och riksdagspolitikerna Caroline Szyber (KD) som är ordförande i civilutskottet och Mikael Dahlqvist (S) från socialutskottet med ansvar för just tillgänglighetsfrågor.

Moderatorn Marie Gyllenberg inledde med en fråga om varför det inte finns ett stöd för hissinstallationer när så många argument talar för.

– Det har med ideologi att göra. Min uppfattning är att staten måste gå in mer aktivt i just sådana här frågor. Det har inte gjorts tidigare, sa Mikael Dahlqvist.

Men då är det ju konstigt att bidraget inte har kommit under tidigare S-styren, invände Caroline Szyber, som också var självkritisk:

– Vi från alliansens sida trodde att kommuner och fastighetsägare och marknad skulle klara av det här själv, men så har det inte blivit. Oberoende av vilket boende man bor i, allmännytta eller privat exempelvis, så ska det finnas en möjlighet att få tillgänglighet, och då måste det också finnas ett statligt stöd. I annat fall hade vi inte tillsatt den utredning som Ewa Samuelsson har lett.

Hur ska man då få regeringen att ta till sig budskapet och göra det till praktisk politik? undrade moderatorn.

– Det krävs påtryckning från invånarna i Sverige och inte minst äldregruppen. SPF Seniorerna är viktiga och utredningen kan användas som stöd i argumentationen, svarade Ewa Samuelsson. Sen måste förstås partierna i riksdagen trycka på.

Någon måste sätta ner foten, så att det blir en förändring, slog Fredrik von Platen fast. Oavsett om det är regeringen eller någon annan som gör detta så skulle kommunerna bli stora vinnare – och givetvis de äldre.

– Kostnaderna för äldreomsorgen i Skellefteå trycker redan idag undan andra verksamheter, exempelvis skolsatsningar. Jag gillar inte att säga det, men det är tyvärr så det är, sa Andreas Löwenhöök.

– Den utvecklingen ser jag också framför mig i högre grad och på många håll i landet om inte vi får bukt med tillgänglighetsfrågorna.

Caroline Szyber markerade sin uppfattning att när nu Sverige står i en bostadskris och när renoveringsbehoven är stora på många håll, så är det läge att investera och passa på att bygga såväl en extra våning på hus som ska renoveras som att installera hissar.

– Sen är jag övertygad om att ska det lyckas med stöd till hissar och tillgänglighet måste det bli öronmärkta pengar till kommunerna. Annars går det inte.

Caroline Szyber fortsatte med en bekännelse.

– Om jag ska vara ärlig så tänkte jag inte så mycket på de här frågorna för tre år sedan. Men nu har jag blivit mamma och fått gå runt med barnvagn. Jag har insett att det här med tillgänglighet gäller oss alla och att det är mycket kvar att göra i vårt samhälle innan det kan kallas tillgängligt.

Mikael Dahlqvist fyllde på med fler argument för en kommande satsning:

– Det handlar inte bara om äldre, utan även om exempelvis barn med funktionshinder. Så det finns en stor samhällsnytta att vinna här, framhöll Dahlqvist som sa sig hoppas mycket på den dryga miljard som regeringen satsar på äldrebostäder under mandatperioden.

– Men jag ska också vara ärlig och säga att just nu pågår en enorm flyktingkris. Den kommer att tvinga oss att prioritera. Vilka konsekvenser det innebär vet jag inte.

Ewa Samuelsson fick sista ordet i debatten:

– Vi har råd med viltstängsel längs vägarna. Det är fantastiskt eftersom det kan rädda liv. Men när det gäller tillgänglighet talar vi inte på samma sätt, fast att vi vet att det minskar fallolyckorna. Vi vet också att fallolyckor kostar mer än trafikolyckor. Här behöver debatten komma upp på ett högre plan.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Debattörerna

SPF Seniorernas sakkunnige Fredrik von Platen
Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå kommun
Solveig Paule, avdelningsdirektör på norska Husbanken
Regeringens bostadsutredare Ewa Samuelsson
Riksdagspolitikerna Caroline Szyber (KD) och Mikael Dahlqvist (S)

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas