Nyheter | Omsorg | Rapport

”Privat äldreomsorg leder inte till bättre kvalitet”

Omfattande kontrollapparat och lägre kvalitet har blivit följden av vinstdrivande omsorgsföretag i Kanada och USA, visar en ny rapport. Sverige och Finland har marknadsanpassat mest av alla i Norden.

Publicerad 2013-09-19

Nu finns den första heltäckande dokumentationen av marknadsanpassningen av äldreomsorgen i Norden. Skillnaderna mellan och inom länderna är stora.

Det är Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet som publicerar en rapport om marknadsorienteringen inom den nordiska äldreomsorgen. Slutsatserna i rapporten kan komma att leda till het politisk debatt.

Forskarna beskriver hur konkurrensutsättning och kundvalsmodeller har införts i samtliga nordiska länder. I flera av länderna har det skett en påtaglig ökning av privata, vinstdrivande aktörer liksom av skattesubventioner för omsorgs- och servicetjänster.

Sverige och Finland har gått längst i att marknadsanpassa äldreomsorgen i Norden.

Stora skillnader finns också inom länderna. I Stockholmsområdet drivs exempelvis en majoritet av äldreomsorgen i privat regi.

Rapporten är den första heltäckande dokumentationen av hur marknadiseringsprocesserna inom äldreomsorgen i Danmark, Finland, Norge och Sverige, och innehåller också bidrag från forskare i Kanada och USA, två länder med betydligt längre erfarenhet av vinstsyftande äldreomsorg.

Det finns fortfarande begränsad kunskaps om konkurrensens konsekvenser i de nordiska länderna, men det finns inga belägg för att konkurrensutsättning har lett till bättre kvalitet, hävdar rapportförfattarna.

– I Kanada och USA har den vinstsyftande äldreomsorgen betydligt lägre kvalitet än den icke-vinstsyftande, och i rapporten beskrivs de negativa konsekvenser av den omfattande kontrollapparat som vuxit i takt med framväxten av vinstsyftande aktörer i dessa länder, säger den svenska redaktören Marta Szebehely.

Rapporten visar också att hur alternativa modeller kan se ut. I Norge prövas andra vägar till konkurrens och valfrihetsmodeller för att utveckla äldreomsorgen genom att mobilisera brukare, anhöriga och personal. Icke-vinstsyftande äldreboenden behöver heller inte konkurrera på samma villkor som de vinstsyftande.

– Det finns all anledning att försöka lära av erfarenheterna i andra nordiska länder, liksom från länder med längre erfarenhet av äldreomsorg i vinstsyftande regi, säger professor Marta Szebehely.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Rapporten

Rapportens titel är Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences.

Redaktörer är Gabrielle Meagher, University of Sydney och Marta Szebehely, Stockholms universitet).
Ledande nordiska och anglosaxiska omsorgsforskare medverkar i rapporten.

Forskningen finansieras av det svenska forskningsrådet Forte och den nordiska forskningsfinansiären NordForsk.

Mer om hela rapporten finns att läsa här.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas