Prostatadiagnos ökar risk för självmord
Nyheter | Cancer
prostatacancer ökar risken för självmord Foto Colourbox

Prostatadiagnos ökar risk för självmord

Risken för självmord ökar kraftigt hos män som just fått en diagnos på prostatacancer. Det visar ny svensk forskning.

Publicerad 2013-02-03

Även om prognosen är förhållandevis god så är risken för självmord femfaldigt större jämfört med män utan cancer.

Enligt forskarna återspeglar fynden den psykosociala stress som prostatacancerpatienter upplever efter att de fått sin diagnos. Mer uppmärksamhet behöver därför riktas mot den här problematiken.

Risk ökar direkt
Det är redan ett faktum att prostatacancer innebär en ökad risk för självmord, rapporterar Dagens medicin.

Det nya resultaten visar att riskökningen är större även vid prostatacancer som upptäcks i relativt tidigt skede, vanligen med PSA-test.

Större risk om spridd cancer
Ett annat fynd är att risken var högre bland män som diagnostiserats med metastaserad sjukdom jämfört med män med lågrisktumörer.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Mer om studien

Forskarna har jämfört förekomsten av självmord bland 105 736 svenska män som fått en diagnos på prostatacancer med 528 658 män utan cancer.

Under de första sex månaderna efter diagnosen hade sammantaget 38 män med prostatacancer tagit sitt liv, jämfört med 30 män i kontrollgruppen under motsvarande tid. Det motsvarade en absolut riskökning på 0,62 självmord per 1 000 personer om de följdes under ett år.

Här kan du läsa en sammanfattning av de nya rönen.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas