Nyheter

Regeringen kör över svensk solidaritet

Förbundsordförandena i landets fem största pensionärsorganisationer går tills storms mot utvisningshoten mot 91-åriga Ganna Chyzhevska och 74-åriga Jacqueline Fayegh. Regeringen måste agera och ändra lagen.

Publicerad 2011-10-28

Ganna Chyzhevska riskerar att utvisas till trots att hon är dement, synskadad och har hela sin familj i Sverige. Migrationsverkets läkare har bedömt att hon klarar en utvisning.

Jacqueline Fayegh, 74, är döv och har läkarintyg på att hon är förvirrad och traumatiserad. Också hon har sin familj i Sverige.

Båda dessa utvisningsbeslut, som enligt Migrationsverket sker helt enligt regelverket, visar på konsekvenserna av den förändring i lagstiftningen som skedde 1997 när den så kallade ”sista länken – klausulen” togs bort. Det vill säga möjligheterna för äldre att stanna i Sverige när hela släkten finns där.

Bryter stolt tradition
– Vi menar att det är ovärdigt ett humant samhälle att avvisa en person som inte kan ta vara på sig själv och som inte heller har någon i sitt hemland att vända sig till. Det är varken etiskt eller människovärdigt i vårt moderna demokratiska samhälle! Vi separerar inte barn från sina föräldrar, i synnerhet inte barn som är minderåriga och i behov av vård och omsorg, lika lite ska vi göra det när rollerna är ombytta, skriver de fem pensionärsledarna på debattsajten Newsmill.

– När migrationsminister Tobias Billström i en TT-intervju, angående den 91 åriga Ganna Chyzevskas beslutade utvisning, hänvisar till att det blir stora kostnader för oss att låta henne stanna hos sin familj i Sverige så låter det märkvärdigt illa. Inte minst gentemot vårt lands stolta tradition av solidaritet med utsatta människor, en solidaritet som inte begränsats av vårt lands gränser.

Måste se över lagen
Organisationerna kräver att regeringen omedelbart ser över lagstiftningen på detta område och vidtar åtgärder som ger Migrationsverket andra riktlinjer för hur man behandlar sköra och gamla människor som har sin familj och hela sitt sociala nätverk i Sverige.

De fem undertecknarna är förutom SPFs ordförande Karl Erik Olsson också Curt Persson, Pensionärernas Riksorganisation, PRO, Sam Sandberg, Svenska KommunalPensionärernas Förbund, SKPF, Jöran Rubensson, Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, Sten-Gunnar Hedin, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas