”Regeringen överger överenskommelsen”
Pensionsfrågan uppe i riksdagen. Foto: Getty Images
Nyheter | Pensioner

”Regeringen överger överenskommelsen”

Nya äldre- och socialförsäkringsministern Anna Tenje (M) får redan efter någon vecka på jobbet motta hård kritik för regeringens pensionspolitik.

Jan Arleij
Publicerad 2022-10-28

Det är Centerpartiets riksdagsledamot Martina Johansson som vill ha svar på en rad frågor i en interpellation till Anna Tenje.

Utgångspunkten i kritiken är statsminister Ulf Kristerssons besked i regeringsförklaringen den 18 oktober.

Martina Johansson skriver att hennes och Centerpartiets förväntan har varit att en ny regering skulle göra sitt yttersta för att återuppliva den parlamentariska Pensionsgruppen som består av S, M, C, KD och L och försöka bygga ett nytt förtroende mellan de ingående partierna.

Stora risker

– I stället valde statsministern i sin regeringsförklaring att bortse från Pensionsgruppen utan att ha försökt återupprätta samarbetet efter valet. I stället annonserade han att regeringen ämnar bjuda in samtliga partier till samtal, skriver Martina Johansson.

Martina Johansson.

– Risken är mycket stor att pensionssystemet därmed utsätts för mer av politiska utspel där ingen tar ansvar för helheten utan enbart kortsiktiga populistiska vinster för att nå ytterligare en stor väljargrupp.

– Vi har sett flera exempel i många länder på hur illa det kan gå med en sådan utveckling. De som drabbas hårdast är alltid desamma, nämligen de allra fattigaste pensionärerna.

Så sa statsministern

”Regeringens inriktning är att ta fram reformer på hur alla pensionärers ekonomi kan stärkas, bland annat genom sänkt skatt på pensioner. Regeringen kommer bjuda in samtliga partier till blocköverskridande samtal om pensionerna.”

Ulf Kristersson i regeringsförklaringen

Dölj faktaruta

Interpellationen mynnar ut i fem frågor till statsrådet Anna Tenje om regeringens pensionspolitik:

  1. Vilka är skälen till att regeringen nu överger överenskommelsen om det nuvarande pensionssystemet?
  2. Vilka är skälen till att regeringen bjuder in partier som inte står bakom grundfundamenten i pensionssystemet till förhandling?
  3. Vad hoppas regeringen uppnå med att bjuda in samtliga partiet till samtalen?
  4. Vilka ytterligare delar i pensionsöverenskommelsen är regeringen beredd att överge?
  5. Hur ämnar statsrådet säkerställa ett pensionssystem som garanterar ekonomisk trygghet på äldre dagar för dagens unga och yrkesverksamma?
Anna Tenje Foto Ninni Andersson Regeringskansliet

Senast den 15 november ska Anna Tenje svara på interpellationen. Som socialförsäkringsminister ligger pensionsfrågorna på hennes bord.

Socialförsäkringsministern är också den som brukar vara ordförande i Pensionsgruppen.

Det är en interpellation

En typ av fråga som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren.

Källa: Riksdagen

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-10-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas