Så kan allergiker tänka inför vaccination
Foto: Gettyimages
Nyheter | Covid-19

Så kan allergiker tänka inför vaccination

Hallå där, Thony Björk, hur skall man göra med vaccination mot covid-19 om man har problem med allergier?

Jan Arleij
Publicerad 2021-01-22

– Svenska Föreningen För Allergologi, SFFA, har på sin hemsida www.sffa.nu samlat fakta om kunskapsläget vad gäller just den frågan. Man kan först och främst konstatera att det inte verkar som personer med lindrig till måttlig astma eller allergi har en högre risk att få svåra symtom av vaccinet, säger Thony Björk som är leg apotekare och SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor.

Men det finns en viss oro hos de som har en känd allergi för att ta vaccin mot covid-19, eller hur?

– Ja, och därför är det bra att ta reda på så mycket som möjligt. Då tycker jag att Svenska Föreningen För Allergologi är en bra källa.

Men finns det påvisat någon generellt ökad risk för allergiker att ta vaccin?

– Nej, det gör det inte. Men har man en känd allergi för något av de innehållsämnen som finns i vaccinet, skall man påtala det och avgöra om man skall avstå från vaccinationen eller ej. I annat fall kan man ta vaccinet.

Som allergiker ligger det nära till hands att oroa sig för att ens allergiska symtom istället kan vara orsakade av coronaviruset, eller hur?

– Ja, men det är viktigt att inte i onödan misstänka Covid-19 om man har typiska allergiska symtom. Nästäppa, snuva och nysningar med klåda i näsa och ögon, utan samtidig feber, halsont eller sjukdomskänsla och muskelvärk bör kunna betraktas som allergi i första hand, i synnerhet hos patienter som känner igen sina allergiska symtom och som förbättras av allergimedicinering.

Har du något tips till den som ska vaccinera sig?

– En rekommendation till de som har en allergi är att informera om detta innan man skall vaccineras.

Thony Björk.

Om man tar vaccinet och får en allergisk reaktion bör man avstå från en andra vaccinering, fortsätter Thony Björk.

– För alla vaccinerade gäller att de skall stanna kvar minst 15 minuter efter vaccination. För de som tidigare haft en svår allergisk reaktion som krävt akutsjukvård mot allergen som till exempel födoämnen, insektsstick eller latex, gäller att de skall stanna minst 30 minuter efter vaccination.

Hur ska man tänka om man har sina vanliga allergiska symtom och dessa påminner om coronavirusets symtom?

– Man ska ta sina mediciner som vanligt, och det gäller även den som är pollenallergiker. Sedan gäller i övrigt Folkhälsomyndighetens rekommendation att om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och man bedömer att ens symtom sannolikt beror på allergi så behöver man inte stanna hemma.

Vaccinationsordningen

Fas 1 – Personer som bor på äldreboende och har hemtjänst, samt vuxna som lever tillsammans med eller jobbar nära dessa grupper.

Fas 2 – Personer som är 70 år och äldre, vårdpersonal och personer med funktionsnedsättningar som får insatser enligt LSS.

Fas 3 – Personer mellan 18-69 år som tillhör riskgrupp.

Fas 4 – Övriga vuxna.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2021-01-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas