Så tänker toppkandidaterna inför valet
Foto: Getty Images
Nyheter | Vårdvalet

Så tänker toppkandidaterna inför valet

Privata utförare i vården eller inte. Det är den tydligaste åtskiljande sakfrågan i höstens regionval.

Jan Arleij
Publicerad 2022-05-25

Det visar i alla fall Ekots enkät till riksdagspartiernas toppkandidater i de 21 regionvalen och förstanamnen från de åtta lokala partier som har mandat där idag.

Hälften av de 176 toppkandidaterna i de 21 regionerna tycker balansen är lagom idag, hälften vill ha en förändring, fast i olika riktning.

Samtliga 21 vänsterpartister, 13 av 21 socialdemokrater och 8 miljöpartister tycker att en större andel av vården än idag borde drivas av regionen.

De som vill ha större inslag av privata utförare kommer från de forna allianspartierna, framförallt från Moderaterna, där 18 av 21 toppkandidater driver den linjen.

11 av kristdemokraterna, och 8 av centerpartisterna och 8 av liberalerna vill också se fler privata utförare i vården.

Sverigedemokraternas 21 toppkandidater återfinns bland de som tycker balansen mellan privata och offentliga utförare är lagom. Där finns också de flesta av lokala partiernas toppkandidater.

Personalen

När det gäller själva vården är det personalfrågorna som partiernas toppkandidater i regionerna prioriterar högst. 75 procent har valt personalfrågorna som en av de viktigaste.

Frågan om vårdköerna är viktig för partierna. 17 av moderaternas och 16 av socialdemokraternas toppkandidater har valt kortare vårdköer som en av de två högst prioriterade vårdfrågorna.

Vårdcentraler

Flera partier lyfter även satsningar på primärvården som ett sätt att jobba med köerna. 15 av 21 av de liberala politikerna har valt primärvården som en av de viktigaste frågorna.

När det gäller fler vårdplatser är intresset svalare. Bara 15 av partiernas 176 toppkandidater har valt fler vårdplatser som en av de mest prioriterade frågorna i Ekots enkät.

För att öka tillgängligheten på vårdcentralerna hoppas politikerna på digitaliseringen. 60 procent anger den som en av de tre viktigaste åtgärderna för att fler ska få hjälp snabbare.

Därefter uppgav de 176 toppkandidtaerna följande åtgärder:

  • Mer flexibla öppettider: 57 %
  • Lägga mer pengar på vårdcentralerna utan att minska på annat håll: 40%
  • Vikta om så att vårdcentraler med högre vårdtyngd ges förhållandevis mer resurser jämfört med idag: 31%
  • Flytta över resurser från slutenvården till primärvården: 30%
  • Underlätta för fler privata utförare: 27%
  • Annat: 20%
  • Verka för större andel vårdcentraler i offentlig regi: 10%
  • Det fungerar bra som det är idag: 0%
Jan Arleij
Publicerad 2022-05-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas