”Det är svar jag har hört i 30 år”
Kent Löfgren.
Nyheter | Vård & omsorg | Valet 2022

”Det är svar jag har hört i 30 år”

Riksdagspartiernas svar är bekymmersamma. De verkar sakna ambition att angripa problemens rötter på djupet.

Jan Arleij
Publicerad 2022-05-21

Det säger Kent Löfgren, sakkunnig på SPF Seniorerna, och med bakgrund som utredare av äldrefrågor i kommun och kommunförbund sedan 1984. De sista 15 åren före pensionering har han varit ämnesråd i Socialdepartementet.
Senioren bad honom läsa och bedöma partiernas besked. Har de en lösning på hur man ska få fram tillräckligt med personal så att fler vårdplatser kan öppnas?
– Nej, tyvärr inte. De svar som partierna ger har jag hört i över 30 år. Man vill att det ska vara på ett annat och bättre sätt, men ingen talar om hur det ska åstadkommas.
– Varje utrop om hur det bör vara måste följas av konkreta och finansierade åtgärder för att omhänderta hela problemets orsaker och inte bara vissa utvalda effekter, säger Kent Löfgren.

Åtgärder måste hänga ihop om helheten ska bli bättre.
– Det hjälper exempelvis inte att skapa fler utbildningsplatser om de inte kan fyllas och när många väljer att lämna eller överväger att lämna yrket.
De viktigaste orsakerna till att sjuksköterskor hoppar av eller slutar i förtid är för hög arbetsbelastning och en känsla av bristande kontroll över arbetet.
– Det måste finnas en vilja hos chefer, sjukhusledningar och politiker att frigöra resurser för att snabbt lösa de problem som de anställda identifierar som avgörande orsaker till att de lämnar.

Jan Arleij
Publicerad 2022-05-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas